В Україні впроваджено ГІС-портал моніторингу користування надрами, на чому наголошувала Рахункова палата

28.12.2021 11:57

В Україні впроваджено ГІС-портал моніторингу користування надрами, на чому наголошувала Рахункова палата за підсумками аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази.

Рада національної безпеки і оборони України презентувала публічну систему моніторингу користування надрами, де представлена та автоматично оновлюється інформація про спецдозволи на користування надрами, кінцевих бенефіціарних власників і засновників компаній, які є тримачами спецдозволів, а також про умови надання й історію зміни статусів, територію, де розташовані надра, видобуток за останній рік і за весь час дії дозволу, родовища корисних копалин, свердловини нафти та газу, нараховану рентну плату і її сплату в контексті власників дозволів і громад тощо.

Зазначена система має стати потужним інструментом щодо моніторингу та контролю за користуванням надрами.

Наявні в геологічній галузі проблеми Рахункова палата досліджувала у рамках аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази, відповідальним за проведення якого був член Рахункової палати Віктор Богун.

За результатами аудиту Рахункова палата у рішенні від 9 квітня 2019 року наголошувала, зокрема на тому, що наявний потенціал геологічної галузі за умови належних інвестицій та прозорості дозвільних і контрольних процедур може забезпечити економічне зростання та ресурсну незалежність держави. З метою покращення прозорості дозвільних процедур у сфері надрокористування, забезпечення рівного доступу суб’єктів господарювання, створення конкурентних умов та інвестпривабливості галузі Рахункова палата надала низку рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Державній службі геології та надр України.

Зазначені відомства на початку 2019 року поінформували Рахункову палату про розгляд рекомендацій та вказали на необхідність створення електронного кабінету надрокористувача. Проте лише у 2021 році започатковано фактичне залучення цифрових технологій до моніторингу користування надрами.