Фінансова звітність Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку за 2022 рік містить викривлені показники

20.07.2023 11:15

Аудитори Рахункової палати виявили викривлення окремих показників фінансової звітності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за 2022 рік на 1,3 млн грн, а бюджетної – на 29 тис. гривень.

Про це йдеться у Звіті про результати фінансового аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2022 рік. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Цезар Огонь.

Рахункова палата підтвердила, що фінансова та бюджетна звітність НКЦПФР за 2022 рік, за винятком питань обліку нематеріальних активів і кредиторської заборгованості, достовірно відображає фінансові результати, грошові потоки та стан установи. Під час аудиту не встановлені порушення законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів.

Фінансовий аудит НКЦПФР був проведений із використанням Міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSAI).

Аудитом встановлені окремі помилки у веденні бухгалтерського обліку протягом 2022 року, а також факти неухвалення керівництвом Комісії необхідних управлінських рішень, зокрема в частині обліку нематеріальних активів.

Так, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у зв’язку з її ліквідацією у 2011 році безкоштовно передала на баланс НКЦПФР Програмний комплекс електронної системи розкриття інформації емітентами цінних паперів балансовою вартістю 1,3 млн гривень. Проте в Нацкомісії відсутні документи про введення в експлуатацію цього комплексу, його вартість й інвентаризаційний опис. До того ж керівництво НКЦПФР не ухвалювало управлінські рішення щодо його подальшого використання або реалізації, визначення потенціалу корисності. Амортизація на нього не нараховувалась. Як засвідчили результати аудиту, протягом 2022 року Програмний комплекс Комісією не використовувався і перебував в її електронному архіві. Отже, згідно із законодавством, Програмний комплекс не відповідає визначенню нематеріального активу і включення його вартості в Баланс призвело до викривлення відповідних показників фінансової звітності у зазначеній сумі.

Крім того, НКЦПФР віднесла до кредиторської заборгованості страхові платежі на суму 29 тис. грн за договорами страхування, які станом на 31.12.2022 не набрали чинності.Проте вказане викривлення показників фінансової та бюджетної звітності не є суттєвим за обсягами.

Фахівці Рахункової палати також встановили низку помилок і недоліків у веденні бухгалтерського обліку, які загалом не вплинули на показники фінансової й бюджетної звітності, зокрема в частині обліку основних фондів (будівель), розрахунків з бюджетом за військовим збором і податком на доходи фізичних осіб, обліку використання робочого часу працівників НКЦПФР, звітування про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, оформлення результатів інвентаризації, відображення інформації в електронній системі публічних закупівель.

Аудит засвідчив, що система внутрішнього контролю НКЦПФР не повною мірою забезпечила ефективний контроль за виконанням покладених на неї завдань і потребує вдосконалення. Заплановані на 2022 рік заходи внутрішнього аудиту не здійснені. При цьому керівництву НКЦПФР в умовах запровадженого в Україні воєнного стану не вдалося забезпечити укомплектування кадрами структурних підрозділів, на які покладене виконання функцій з внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та ведення бухгалтерського обліку.

Рішення та Звіт про результати аудиту будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.