МОЗ не забезпечило своєчасну реалізацію більшості заходів проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» на центральному рівні

21.02.2019 15:00

Міністерство охорони здоров'я не забезпечило своєчасну реалізацію більшості заходів проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» на центральному рівні. Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» затверджений Рахунковою палатою. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Василь Невідомий.

Згідно з Угодою про позику МБРР спільно з МОЗ та органами урядування 8-ми областей, відповідальними за охорону здоров'я, з червня 2015 року розпочато п'ятирічну реалізацію комплексу заходів Проекту. Його загальна вартість – 245,4 млн дол. США, з яких – 214,7 млн дол. США – позика МБРР. 88,3% позики передбачено спрямувати на реалізацію компоненту 1 «Удосконалення надання послуг на місцевому рівні», а 11,5% – на компонент 2 «Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я» та компонент 3 «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту», 0,2% – разова комісія, сплачена МБРР за надання позики.

У Рахунковій палаті зазначили, що за результатами попереднього аудиту щодо реалізації цього проекту були напрацьовані рекомендації для МОЗ. Однак, Міністерство не усунуло основні організаційні перешкоди, що ставило під загрозу успішну реалізацію проекту.

У 2015–2017 роках і за 9 місяців 2018 року на впровадження Проекту використано 48,9 млн дол. США (1297,1 млн грн). Це лише третина обсягів позики, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету, та 22,8% загального обсягу наданої позики. При цьому на центральному рівні забезпечено найнижчі показники результативності Проекту, порівняно з його впровадженням у цілому. На реалізацію центральних компонентів Проекту 2«Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я» і 3 «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання проекту» використано лише 2,9 млн дол. США (75,6 млн грн). Зокрема, за компонентом 2 використано 2 із 20,2 млн дол. США, а за компонентом 3 – 0,9 із 4,5 млн дол. США.

Основна причина, відзначив Василь Невідомий, системні недоліки в управлінні Проектом, починаючи з 2015 року, допущені МОЗ як його виконавцем, що призвели до впровадження проекту із суттєвим відставанням, необґрунтованого резервування коштів позики, які фактично тривалий час не використовувалися або у встановлених аудитом випадках використовувалися неефективно.

Так, за компонентами проекту 2 «Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я» та 3 «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання проекту» у 2017 році та за 9 місяців 2018 року непродуктивно використані кошти позики в сумі 110,2 тис. дол. США, неекономно – 147 тис. дол. США і необґрунтовано – 6,7 тис. дол. США. Аудитори вбачають у цьому ознаки кримінального правопорушення, встановленого ст. 367 Кримінального кодексу України.

З порушенням вимог МБРР з питань закупівель і Операційного Посібника Проекту, який був затверджений МОЗ, було укладено договорів на суму 93,4 тис. дол. США, за якими станом на 01.10.2018 використано 37 тис. дол. США. При цьому державою за період реалізації проекту сплачено 1,6 млн дол. США за резервування невикористаних коштів позики, 1,3 млн дол. США – відсотки за користування позикою та 0,6 млн дол. США – разову комісію за відкриття.

Зазначене створило умови, за яких завдання Проекту щодо забезпечення реформування системи охорони здоров'я на центральному рівні виконувалися непослідовно, із значними затримками, а результати більшості з них можна буде оцінити лише після завершення проекту.

Реалізація більшості заходів компоненту 2 «Зміцнення урядування МОЗ у галузі охорони здоров'я» розпочалася лише минулого року. За компонентом 3 «Підтримка впровадження, моніторинг і оцінювання Проекту» основні заходи із моніторингу та оцінювання розпочнуться у 2019 році, а майже 80 відс. (0,7 із 0,9 млн дол. США) коштів компоненту вже використано на оплату праці індивідуальних консультантів, вартість послуг яких не залежала від досягнень проекту.

Аудитори відзначають, що пілотне впровадження системи діагностично-споріднених груп на рівні МОЗ і у вибраних медичних закладах, що мало розпочатися у встановлені проектом терміни (2016 рік), відстрочено до 2019 року. Відповідні заходи другого етапу в медичних закладах вторинного і третинного рівня скасовані через брак часу для їх завершення у межах проекту. Розробку нової національної системи діагностично-споріднених груп на основі австралійської МОЗ заплановано на 2020 рік після завершення пілотного проекту, а її впровадження забезпечуватиме створена у 2018 році Національна служба здоров'я України.

Не розроблені концепція та генеральний план впровадження стандартів електронної охорони здоров'я. Крім того, не завершено переклад Клінічних настанов на засадах доказової медицини, за використання яких у цілому сплачено 130 тис. євро, в т.ч. за 2018 рік – 20 тис. євро. А це – втрати коштів позики. Відсутні результати реалізації кластерів «Громадське здоров'я» і «Інформація і комунікація».

Аудитом ідентифіковані випадки відображення в обліку окремих операцій з порушенням законодавства, а також встановлено факт оплати за рахунок коштів позики і гранту послуг перекладу двох однакових Клінічних настанов. Враховуючи, що на мету, аналогічну проекту, МОЗ також залучено декілька грантів, інформацію щодо реалізації яких до аудиту не надано, Рахункова палата привертає увагу керівництва МОЗ до потенційних ризиків шахрайських дій із коштами міжнародних фінансових організацій, що може мати наслідком втрату їх довіри до України.

Рахункова палата повідомила Державне бюро розслідувань про виявлені під час контрольного заходу факти, що містять ознаки кримінальних правопорушень.

Додаток: one page report.