Неефективна підтримка театрів та неналежний облік їх господарської діяльності. Мінкульт за п’ять років не виконав рекомендації Рахункової палати

04.04.2024 18:54

Попри письмове нагадування Рахункової палати Міністерство культури та інформаційної політики України залишило поза увагою більшість рекомендацій, наданих Рахунковою палатою у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку національних театрів, та використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету (у 2017 році та І півріччі 2018 року).

Було встановлено, що Міністерство культури України як головний розпорядник бюджетних коштів не забезпечило економного, продуктивного і результативного використання коштів державного бюджету, що виділялися на фінансову підтримку національних театрів. Запроваджена Мінкультури практика надання театрам державної фінансової підтримки у розмірі до 87% доходу – неефективна і не стимулює театри до збільшення власних надходжень. Окрім цього був виявлений неналежний облік господарської діяльності театрів та неналежне оформлення їх активів. Рахункова палата рекомендувала усунути виявлені недоліки, зокрема:

− розробити та затвердити порядок визначення посад працівників, які забезпечують виконання творчих функцій і мають право отримувати додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів;

− забезпечити відображення у звітності національних театрів кількості глядачів, які відвідали вистави на пільгових умовах;

− оформити правоустановчі документи на земельні ділянки державних підприємств «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка» та «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької»;

− привести у відповідність із вимогами законодавства видачу свідоцтв про проведення гастрольних заходів та формування Єдиного банку даних гастрольних заходів та інші.

МКІП не вжив належних заходів щодо реалізації цих рекомендацій та не інформує Рахункову палату відповідно до вимог законодавства. Водночас Рахункова палата здійснює системний контроль за реалізацією наданих нею рекомендацій та широко інформуватиме громадськість про його результати.