Затверджено порядки аналізу виконання державного бюджету та експертизи проєкту закону про держбюджет і переклад ISSAI 100

16.04.2024 16:11

Процедурні рішення, що стосувалися вдосконалення управління процесами в інституції та щодо затвердження Порядків проведення експертизи проєкту закону про держбюджет і аналізу виконання Державного бюджету України ухвалила Рахункова палата під час засідань 16 квітня.

Зокрема було схвалено:

-  Зміни до штатного розпису Рахункової палати та її апарату на 2024 рік;

-  Зміни до Переліку інституційних процесів Рахункової палати;

-  Порядок проведення аналізу виконання Державного бюджету України;

-  Порядок проведення експертизи проєкту закону про Державний бюджет України;

- Рішення про використання у роботі офіційного перекладу ISSAI 100 «Фундаментальні принципи аудиту державного сектору».

Щодо останнього питання Голова Рахункової палати Ольга Піщанська наголосила, що з 2024 року Рахункова палата всі свої аудити проводить виключно за стандартами ISSAI, відповідно ухвалення рішення про використання у роботі офіційного перекладу ISSAI 100 дає змогу регламентувати їх використання та демонструє відкритість вищого органу аудиту України.

Щодо аналізу виконання державного бюджету й експертизи проєкту закону про Державний бюджет України, то раніше ці процеси лише в загальних рисах були описані у методичних рекомендаціях 2007-2008 років. Ухвалені на засіданні Порядок проведення аналізу виконання Державного бюджету України та Порядок проведення експертизи проєкту закону про Державний бюджет України є ґрунтовними документами та деталізують ці процеси.