Рахункова палата виявила помилки у звітності МОН за результатами використання позики МБРР на удосконалення вищої освіти

12.06.2024 10:14

Некоректно відображено у звітності $130,5 млн та прогалини в операційному посібнику ведення бухгалтерського обліку. Ці та інші недоліки формування звітності встановила Рахункова палата за результатами аудиту за 2023 рік фінансової звітності спеціального призначення за проєктом «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів». Проєкт підтримується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Звіт за результатами контрольного заходу, який проводився у відповідності до міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSАI), ухвалили на засіданні 6 червня. Відповідальна за проведення контрольних заходів – Голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Нагадаємо, Проєкт реалізується з кінця 2021 року та загалом передбачає надання позики у $200 млн від МБРР. Звітність про використання цих коштів готує Міністерство освіти та науки України. Щороку Рахункова палата перевіряє чи є підготовка цієї звітності відповідною, оцінює застосовані для отримання аудиторських доказів сум і тверджень принципи бухгалтерського обліку.

Отже, протягом 2023 року було знято з рахунків ще майже $1,4 млн коштів позики, відтак залишок на кінець 2023 року становив близько $68 млн.  

Здебільшого, як встановила Рахункова палата, всі операції за Проєктом у 2023 році відбулися правильно та відображені в обліку, відповідно до первинних документів.

Однак, є і зауваження. Зокрема, некоректно відображено окремі показники. Так у Звіті «Виписка з рахунків» у частині Спеціального рахунку за період 03.12.2021-31.12.2023 включено $130,5 млн, які не надходили на Спеціальний рахунок протягом цього періоду, а були зняті з рахунку позики раніше - у 2021-2022 роках і спрямовані на поповнення загального фонду бюджету. Також було виявлено прогалини в операційному посібнику щодо формування бухгалтерської звітності тощо.

Також з року в рік Рахункова палата виявляє схожі недосконалості у цій звітності, та рекомендує МОН їх виправити. Рекомендації враховуються не у повному обсязі. До прикладу, з 19 рекомендацій, наданих за результатами попереднього аудиту, МОН повністю виконало 10.

Зокрема, на момент підготовки звіту:

- не регламентовано належним чином ведення загального та бухгалтерського обліку коштів проєкту;

- не удосконалено форми звітності за проєктом;

- у договорах з 13 індивідуальними консультантами, які залучені МОН не визначили терміни підготовки актів здачі-приймання послуг після погодження МОН щомісячних звітів консультантів;

- не забезпечено автоматизоване ведення облікової та звітної документації за проєктом до МБРР у валюті позики та інше.

Відтак у Звіті за 2023 рік Рахункова палата рекомендувала МОН усунути ці та інші недоліки до 31.12.2024.

Присутній на засіданні Перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець зазначив, що згадані у Звіті рекомендації будуть взяті Міністерством до відома та опрацьовані у визначений термін.

Після затвердження на засіданні Рахункової палати звіт буде оприлюднено на офіційному сайті інституції, а також надіслано Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України.