Помилок у звітності Мінфіну за проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» за 2023 рік не виявлено

17.06.2024 17:12

Рахункова палата здійснила аудит фінансової звітності проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» (далі – Проєкт), що складається зі  Зведеного програмного фінансового звіту за 2023 рік в рамках Проєкту та Зведеного звіту про стан реалізації Проєкту за ІІ півріччя 2023 року.

Проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» фінансується позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку та завершується 30 червня 2024 року. Проєкт реалізується шляхом надання коштів позики до загального фонду державного бюджету, без визначення їх цільового спрямування. Станом на кінець 2023 року проект отримав фінансування на $200 млн позики.

У березні 2023 року відбулася реструктуризація Проєкту. Наслідком реструктуризації стало скасування усіх невиконаних показників, прив’язаних до освоєння коштів та введення нового показника: Підтримка відновлення аграрного виробництва.

Умовою надання коштів після реструктуризації є інформування позичальника про виконання таких результативних показників, від яких залежать виплати коштів позики:

- щонайменше 4000 аграрних виробників отримали підтримку від держави у рамках кредитної програми 5-7-9 у 2022 році;

-  та кошти на пріоритетні сільськогосподарські програми та капіталізацію ФЧГК включено до Державного бюджету України на 2023 рік.

МБРР прийняв докази, надані Мінфіном для виконання умов зняття грошових коштів, викладених у Угоді про позику, і підтвердив досягнення результатів, прив'язаних до освоєння коштів. У травні 2023 року на відкритий у Національному банку України рахунок було зараховано кошти від МБРР (Проєкт, Угода про позику) у сумі $132 млн. Вказані надходження відображені в обліку виконання загального фонду державного бюджету як довгострокові державні зовнішні запозичення.

Звіт за результатами контрольного заходу, який проводився у відповідності до міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSАI), ухвалили на засіданні 14 червня. Відповідальний за проведення контрольного заходу – заступник Голови Рахункової палати Сергій Ключка.

 

Загалом з державного бюджету в рамках досягнення зазначених цілей у 2023 році було використано 16 879 552,1 тис. грн, у т.ч. на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва – 15 850 000,0 тис. грн (93,9 відс.); гранти на створення або розвиток бізнесу – 656 687,6 тис. грн (3,9 відс.); формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів в сільському господарстві – 364 000,0 тис. грн (2,15 відс.); фінансову підтримку сільгосподарських товаровиробників товаровиробників, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів – 8 864,5 тис. гривень (0,05 відсотка).   

Аудит Рахункової палати встановив, що усі суттєві операції, відображені у фінансовій звітності Проєкту за 2023 рік, відповідають вимогам Угоди про позику (Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 року № 8973-UA (далі – Угода про позику) та вимогам Рекомендаційно-технічного операційного посібника для управління проєктом «Програма «Прискорення приватних інвестицій  у сільське господарство», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05.05.2020 № 190 (із змінами) та законодавству України.  

Проєкт реалізується з 2020 року і щороку Рахункова палата проводила його фінансовий аудит та виявляла недосконалості у звітності, надаючи рекомендації їх виправити. Зокрема, за результатами аудиту звітності за 2022 рік Рахункова палата внесла Мінфіну 14 рекомендацій, з яких виконано – 11, частково виконано – 1. 2 рекомендації втратили актуальність у зв’язку з завершенням Проєкту.

Виконання Мінфіном рекомендацій Рахункової палати запобігло допущенню помилок при складанні звідності за Проєктом за 2023 рік.

Звіт та рішення буде оприлюднено на офіційному сайті інституції, а також надіслано Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України.