Національне агентство України з питань державної служби потребує додаткового нормативно-правового врегулювання своєї діяльності

07.03.2019 15:00

Рахункова палата перевірила ефективність використання коштів держбюджету, виділених Національному агентству України з питань державної служби (НАДС) за бюджетною програмою "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" (далі – Програма), загальний розмір бюджетних призначень за якою, протягом 2017–2018 років, становив 156 млн гривень. Відповідний Звіт розглянуто та затверджено на засіданні Рахункової палати (відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Андрій Дідик).

Аудитом встановлено нерезультативне використання 4,9 млн грн за Програмою. Зокрема, на кінець 2018 року в Національному агентстві України з питань державної служби донорська допомога на розвиток інформаційних ресурсів становила 3,8 млн грн, які так і не введені в експлуатацію. Крім того, портал управління знаннями в центральному апараті НАДС, придбаний за кошти держбюджету в сумі 997 тис грн, досі перебуває у стадії розробки.

Крім того, встановлено, що Національним агентством України з питань державної служби при плануванні видатків бюджетної програми допущено певні недоліки та порушення вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228. Так, за відсутності детальних розрахунків на 2017-2018 роки, що не узгоджується з пунктами 22 та 29 вказаного Порядку, заплановані та затверджені бюджетні асигнування на 14,2 млн гривень. Як наслідок, аудитом встановлено неекономне використання коштів загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" на 1,2 млн гривень.

Аналіз бюджетних запитів і паспортів Програми засвідчив, що за окремими напрямами не визначені, не розмежовані видатки та результативні показники на центральний апарат та територіальні управління НАДС. У повному обсязі не здійснюється функціонування системи внутрішнього контролю: не вживаються достатні заходи щодо дотримання і виконання формалізованих та задокументованих правил і контрольних процедур; визначення і закріплення повноважень та відповідальності для забезпечення досягнення мети діяльності та стратегічних цілей Агентства. Протягом 2017–2018 років внутрішні аудити діяльності центрального апарату за Програмою НАДС не проводились.

Аналіз нормативно-правової бази НАДС засвідчив необхідність вдосконалення вимог законодавства, зокрема, щодо спрямування і координації діяльності Агентства через відповідного міністра, а не безпосередньо Кабінетом Міністрів України; визначення у Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" повноваження Агентства стосовно діяльності органів місцевого самоврядування; створення та адміністрування інформаційних систем. Необхідне прискорення нормативних розробок щодо забезпечення у повному обсязі виконання базових нормативних документів з питань державної служби та управління людськими ресурсами, оптимізації структури його діяльності.