Звіт Мінекономрозвитку щодо системи публічних закупівель лише фрагментарно розкриває стан її функціонування – Рахункова палата

01.07.2019 09:14

Звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2018 рік, лише фрагментарно розкриває стан її функціонування. Такий висновок зробила Рахункова палата за підсумками аналізу. Відповідальна за проведення аналізу – член Рахункової палати Ірина Іванова.

Аудитори звертають увагу на те, що до цього часу немає чітких рекомендацій щодо порядку складання відповідного звіту, його затвердження і оприлюднення. Відсутній організаційно-розпорядчий акт Мінекономрозвитку, який би це питання врегулював.

Міністерство при формуванні звіту використовувало дані електронної системи закупівель (сайт державного підприємства "ПРОЗОРРО" та аналітичних модулів моніторингу публічних закупівель), незважаючи на те, що до кінця 2018 року вона функціонувала без комплексної системи захисту. Отже, є ризик недостовірності інформації.

Не досягнуто задекларованих ключових напрямів гармонізації законодавства про публічні закупівлі в Україні з директивами Європейського Союзу у сфері публічних закупівель та стандартів, Угодою Світової організації торгівлі про державні закупівлі. Звіт практично не узагальнює світового досвіду з питань публічних закупівель, не порівнює функціонування цієї сфери в Україні та інших країнах, не надає інформації про розповсюдження у нас міжнародного досвіду.

Незважаючи на окремі заходи з удосконалення нормативно-правової бази функціонування системи публічних закупівель, виконання Плану реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель не забезпечено.

Значна частина звіту містить статистичні показники досягнень у сфері публічних закупівель, але вони загальні і не задовольняють суспільного інтересу.

Рахунковою палатою зроблено висновок про те, що на підставі наведених Мінекономрозвитку даних про зростання статистичних показників кількості організаторів та учасників публічних закупівель, очікуваної вартості лотів і різниці між нею та вартістю переможних пропозицій неможливо чітко оцінити ефективність і прозорість закупівель, стан створення конкурентного середовища у цій сфері, запобігання проявам корупції та розвитку добросовісної конкуренції.

За результатами аналізу Рахункова палата поінформує Верховну Раду України. Відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати будуть надіслані Кабінету Міністрів України. Звіт і рішення Рахункової палати про результати проведеного аналізу – оприлюднені на офіційному веб-сайті.