Існуюча система підготовки кадрів для МВС малоефективна та не відповідає реальним кадровим потребам – Рахункова палата

08.07.2019 09:22

Існуюча система підготовки кадрів для МВС вищими навчальними закладами малоефективна, затратна, орієнтована на надання платних освітніх послуг та не відповідає реальним кадровим потребам Міністерства. Такий висновок зробила Рахункова палата за результатами перевірки ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству внутрішніх справ України на підготовку кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання. Звіт про результати аудиту, за який відповідав член Рахункової палати Олександр Яременко, затверджений на засіданні.

Рахункова палата констатувала забезпечення в цілому Міністерством внутрішніх справ цільового використання 3,2 млрд грн, які виділялися у 2017 – I кварталі 2019 року на підготовку кадрів. Сім вишів МВС, за належного фінансового забезпечення, випустили протягом останніх двох років 24,1 тис. фахівців, але лише третина з них була розподілена на службу в Національну поліцію України, решта – обрала вільне працевлаштування.

Аудитом встановлено, що МВС визначало необхідну кількість фахівців не з огляду на реальну потребу в кадрах, а на спроможності закладів освіти надавати освітні послуги.

Замість того, щоб оптимізувати систему підготовки кадрів з урахуванням реальних кадрових потреб, МВС розвивало матеріально-технічну базу вищих навчальних закладів та їх завантаженість відповідно до ліцензованих обсягів, збільшуючи набір здобувачів вищої освіти за плату. У зв’язку з цим матеріальні, фінансові та трудові ресурси розпорошувалися.

У 2018 році порівняно з 2017 роком зменшилася кількість осіб, прийнятих на навчання за державним замовленням з 5,3 до 3,7 тисячі. Водночас кількість прийнятих на навчання за плату збільшилася з 7,7 до 8,4 тис. осіб. При цьому пріоритет надавався заочній формі навчання, яка не потребує значних фінансових вкладень.

Окрім того, збільшувався ліцензований обсяг підготовки фахівців за нехарактерними для МВС спеціальностями, працевлаштуватися за якими в органах системи неможливо. Це – "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", "Менеджмент", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Туризм" тощо. Аудитом встановлені випадки прийому на навчання за такими спеціальностями від однієї до трьох осіб на курс.

Аудитори наголошують на відсутності як єдиної системи управління організацією освітньої діяльності в органах системи МВС, так і органу, який би формував єдину політику у сфері підготовки кадрів.

Аудит організації післядипломної освіти виявив невиконання планів-графіків підвищення кваліфікації та спеціалізації. Основна причина – відсутність коштів у Національної поліції на відрядження. Проте видатки МВС на післядипломну освіту були профінансовані у повному обсязі. Тож, кожну шосту гривню (50,7 млн грн) з виділених на це коштів використано непродуктивно.

Аудитори також виявили прорахунки в системі внутрішнього контролю та необґрунтовані управлінські рішення, ухвалені керівниками різного рівня вищих навчальних закладів МВС. Отже, у періоді, що перевірявся, непродуктивно використано 130 млн грн, ще 13,3 млн грн витрачені з порушеннями бюджетного законодавства.

Таким чином, Рахункова палата вважає існуючу систему підготовки кадрів для Національної поліції непродуктивною та затратною. Більше того – вона не відповідає реальним потребам, а управлінські дії МВС замість оптимізації системи підготовки кадрів спрямовані на забезпечення функціонування самих освітніх закладів.

За результатами аудиту керівництву МВС запропоновано вжити невідкладних заходів щодо оптимізації мережі закладів вищої освіти та приведення її у відповідність із реальними кадровими потребами Міністерства.

Про висновки та надані рекомендації повідомлено Верховну Раду України.