Фінансовий звіт Нацради з питань телебачення та радіомовлення за 2018 рік – аудиторами надано умовно – позитивний висновок

11.07.2019 11:22

Аудитори Рахункової палати надали умовно-позитивний висновок фінансовому звіту Нацради з питань телебачення та радіомовлення за 2018 рік. Аудит фінансової та бюджетної звітності Національної ради за 2018 рік був проведений у відповідності з Законом України «Про Рахункову палату» та із застосуванням Міжнародних стандартів вищих органів фінансового контролю в частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Аудитори Рахункової палати у фінансовій звітності Національної ради України з телебачення та радіомовлення виявили викривлень на загальну суму майже 700 тис. грн, що перевищує визначений рівень суттєвості фінансової звітності (598,4 тис. грн). Крім цього, у бюджетній звітності занижено кредиторську заборгованість на кінець 2018 року на суму майже 480 тис. грн та занижено кредиторську заборгованість на початок року на 8,2 тис. гривень. Зазначені викривлення не перевищують рівень суттєвості бюджетної звітності (1049,6 тис. грн).

Аудитори встановили, що у Нацраді не розроблявся та не затверджувався реєстр ризиків викривлень фінансової, бюджетної звітності, законності та своєчасного відображення у обліку господарських операцій, відсутня система управління цими ризиками. Інвентаризація розрахунків із дебіторами та кредиторами, наявності матеріальних цінностей у 2018 році проведена формально. Протоколи прийняття результатів виконаних робіт щодо користування радіочастотним ресурсом складені раніше ніж акти виконаних робіт. Викривлена інформація щодо залишку невикористаних асигнувань у пояснювальній записці до бюджетної звітності.

Аудитом встановлено, що у грудні 2018 року були безпідставно оформлені акти приймання виконаних будівельних робіт з ремонту приміщення за відсутності фактично виконаних робіт. За них сплачено 479,3 тис. гривень. Це призвело до заниження дебіторської заборгованості на вказану суму у фінансовій та бюджетній звітності. Крім того, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» Національною радою укладено договір щодо створення нової системи моніторингу теле- та радіоефіру із ТОВ «Новітнє обладнання» на суму понад 40 млн грн. Але умови договору не відповідають умовам тендерної пропозиції.

Нацрада, порушуючи законодавство про публічні закупівлі, у 2018 році уклала договори на суму понад 1,2 млн грн без проведення електронних закупівель, а також провела закупівлі за показником 3-ої цифри національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник» на суму понад 1,5 млн грн. Водночас, за результатами моніторингу ринкових цін були встановлені більш економічно вигідні пропозиції на придбане Національною радою аналогічне обладнання на загальну суму 78 тис. гривень.

У фінансовій та бюджетній звітності Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення за 2018 рік виявлено ряд викривлень, які є суттєвими, але не всеохоплюючими. Тому аудитори вважають можливим надання модифікованого умовно – позитивного висновку щодо фінансової та бюджетної звітності Нацради.

Кошти державного бюджету, використані Нацрадою у 2018 році за цільовим призначенням, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а фінансово-господарські операції проведено здебільшого відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання використання бюджетних коштів. А це є підставою для надання модифікованого умовно – позитивного висновку щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні витрат.