Державне управління сферою авіаційного транспорту України неефективне — Рахункова палата

17.09.2019 10:04

Державне управління сферою авіаційного транспорту України неефективне. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління майном державними підприємствами у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України. Відповідальна за організацію та проведення аудиту − член Рахункової палати Ірина Іванова.

Аудитом встановлено низку системних недоліків та порушень, які призвели до неефективного використання та управління державним майном та коштами у сумі майже 940 млн грн (неекономно − 223,4 млн грн, нерезультативно − 691,8 млн грн, з недотриманням законодавства − 24 млн грн).

Кошти держбюджету у 2016–2018 роках у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору, які виділялися Мінінфрастуктури та Державіаслужбі використані безпосередньо на діяльність цих бюджетних установ. При цьому окремої бюджетної програми яка б передбачала державну фінансову підтримку розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» за три роки передбачено не було.

Впродовж трьох останніх років Мінінфраструктури України, як уповноважений орган з питань управління майном цих державних підприємств не забезпечило виконання покладених на нього функцій. Зокрема, мали місце порушення при призначенні виконуючого обов’язки ДП МА «Бориспіль» та укладанні контрактів з керівниками ДП МА «Бориспіль» та ДП МА «Львів», а також незаконні нарахування та виплати заробітної плати, що має ознаки кримінальних правопорушень в частині перевищення службових повноважень.

Зволікання при прийнятті управлінських рішень з боку Мінінфраструктури негативно вплинуло на господарську діяльність ДП МА «Бориспіль» та ДП МА «Львів». Зокрема, недоотримані кошти від оренди майна, затягувалось списання майна, яке не використовується.

За умов невжиття вичерпних заходів Мінінфраструктури, Урядом прийнято необґрунтоване рішення та збільшено розмір відрахувань чистого прибутку з аеропортів України з 40 до 90 відсотків. Це поставило під загрозу виконання затвердженого Урядом фінансового плану ДП МА «Бориспіль» на 2019 рік, в частині виконання міжнародних зобов’язань та капітальних інвестицій.

Крім того, Міністерство не забезпечило оцінку фіскальних ризиків діяльності ДП МА «Бориспіль» та ДП МА «Львів» та не створило наглядові ради у цих держпідприємствах.

Через відсутність дієвої системи внутрішнього контролю в Мінінфраструктурі та на держпідприємствах аудитом виявлені порушення з управління та розпорядженням майном. Зокрема, в ДП МА «Бориспіль» з 2011 року до сьогодні триває будівництво паркінгу. Перший пусковий комплекс офіційно не введено в експлуатацію, однак використовується з квітня цього року. Другий пусковий комплекс паркінгу за відсутності фінансування, протягом трьох років не будувався. При цьому Мінінфраструктури не вживає необхідних заходів, щоб залучити цільове додаткове фінансування та інвестиції. Водночас другий пусковий комплекс паркінгу фактично руйнується. А це згодом призведе до додаткових витрат на його відновлення і втрати вже використаних на виконання робіт розрахунково 55,6 млн грн.

Встановлено ознаки кримінального правопорушення в частині службової недбалості керівництва ДП МА «Львів». Зокрема йдеться про втрату державного майна на суму щонайменше 2,1 млн грн. − чотирьох пасажирських трапів та надходжень від їх оренди. Два трапи марки TDLABS 580 та два трапи марки Zodiac CDS 2046 передані у строкове платне користування ТОВ «Аеропорт Хендлінг». Строк дії договору закінчився у жовтні 2017 року. На момент проведення аудиту державне майно було відсутнє і будь-яких документів, що підтвердили б їх наявність нема.

Досі невирішене питання законодавчого врегулювання функціонування Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях. Відсутні правові підстави для обрахування державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України. Це призвело до втрати 651 млн грн бюджетних коштів через несплату авіакомпаніями до Фонду державного збору і створює ризики до майбутніх втрат Держбюджету України.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

Звіт і рішення про результати аудиту будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Рахункової палати.