Рахункова палата надала умовно-позитивний висновок щодо фінансової та бюджетної звітності Держфінмоніторингу за 2018 рік

24.12.2019 12:24

Рахункова палата надала модифікований (умовно-позитивний) висновок щодо фінансової та бюджетної звітності Державної служби фінансового моніторингу України, а також дотримання законодавства при здійсненні витрат у 2018 році – так зазначено у Звіті про результати фінансового аудиту Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Цезар Огонь.

Підстава для надання умовно-позитивного висновку – незазначення Держфінмоніторингом певної інформації у примітках до фінзвітності, зокрема щодо господарських операцій з пов’язаними сторонами. Йдеться про операції з ДП «Експлуатаційно-майнове управління» (належить до сфери управління Держфінмоніторингу) з оплати послуг, у тому числі комунальних, на суму майже 4,5 млн гривень.

Крім того, аудит засвідчив недосконале складання табеля обліку робочого часу та низький рівень внутрішнього контролю в частині нарахувань заробітної плати, що в окремих випадках призвело до неправильного її нарахування працівникам.

Заходом державного зовнішнього контролю виявлені невідповідності класифікації інформаційних систем вартістю понад 13,7 млн грн через недосконалість нормативно-правової бази. Отже, неможливо оцінити правильність відображення Держфінмоніторингом таких активів в обліку.

До серпня 2018 року орган влади не мав Положення про облікову політику, що створювало істотні ризики для ефективної організації та ведення бухгалтерського обліку, а також здійснення повноцінного контролю керівництвом за його веденням. Не затверджено до цього часу і графіка документообороту.

Аудитори констатують: фінансова та бюджетна звітність Держфінмоніторингу станом на 1 січня 2019 року загалом достовірно, в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан, фінансові результати, а також доходи і видатки за попередній рік.

За винятком перерахованих вище недоліків, кошти державного бюджету за КПКВК 3509010 «Керівництво та управління у сфері державного моніторингу» (66,4 млн грн) і КПКВК 3509030 «Розвиток електронного урядування у сфері фінансового моніторингу» (552,8 тис грн) установа використала за цільовим призначенням. Протестовані фінансово-господарські операції проведено переважно згідно з вимогами нормативно-правових актів, які регулюють використання бюджетних коштів.

За підсумками аудиту Рахункова палата надала низку рекомендацій Держфінмоніторингу, зокрема, дотримуватися національних стандартів бухгалтерського обліку щодо обов’язковості розкриття інформації у фінзвітності або у примітках до неї та запровадити систему внутрішнього контролю відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів.

Кабінетові Міністрів України рекомендовано доручити Міністерству фінансів України удосконалити особливості обліку інформаційних систем суб’єктами державного сектору, дати визначення терміна «необоротні матеріальні активи спеціального призначення» та деталізувати перелік відповідних об’єктів.