Утримання держустанови «Професійні закупівлі» 2,5 роки майже в повному обсязі забезпечувалось коштами міжнародної техдопомоги від ЄБРР – Рахункова палата

28.01.2020 17:11

Державна установа «Професійні закупівлі» протягом 2,5 років не організувала ефективну діяльність з надання платних послуг, як це передбачено Статутом. І все через те, що впродовж 2017–2018 років та І півріччя 2019 року 93% її видатків профінансовані коштами міжнародної технічної допомоги від Європейського банку реконструкції та розвитку. Такий висновок зроблено за результатами аудиту ефективності використання та розпорядження майном державної установи «Професійні закупівлі», що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Відповідальна за проведення аудиту – член Рахункової палати Ірина Іванова.

Мінекономрозвитку у 2017–2018 роках уповноважило державну установу «Професійні закупівлі» виконувати функції централізованої закупівельної організації, хоча це не відповідало вимогам Закону України «Про публічні закупівлі». Згідно із цим Законом централізовані закупівельні організації – це юридичні особи, що визначаються Урядом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

Пілотний проєкт із організації діяльності централізованої закупівельної організації, запроваджений Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку, виявився нерезультативним. За підсумками його дворічного впровадження так і не створено розгалужену систему централізованих закупівель. Причина – зволікання Мінекономрозвитку з прийняттям управлінських рішень та неможливість апробації Установою протягом 2017 року передбачених законодавством механізмів закупівлі за рамковими угодами.

Після припинення терміну дії пілотного проєкту зі створення централізованої закупівельної організації протягом 9 місяців 2019 року ДУ «Професійні закупівлі» функціонує лише як Установа, що здійснює організацію навчальних заходів та консультування учасників закупівель.

Аудиторами встановлено низку фактів та недоліків, що негативно вплинули на господарську діяльність ДУ «Професійні закупівлі» та призвели у 2017 – 2018 роках та I півріччі 2019 року до витрат з недотриманням вимог законодавства – 257,9 тис. грн, неефективних витрат коштів Грантової угоди – 7 млн грн, недоотримання доходів від надання Установою послуг – 90 тис. грн, а також до отримання нею доходів з недотриманням законодавства – 107 тис. гривень.

Мінекономрозвитку як уповноважений орган управління впродовж 1,8 року не вирішувало питання з призначенням керівника Установи та укладання з ним контракту. Як наслідок, без укладання відповідного контракту в. о. директора здійснено оплату на суму 36,4 тис. грн, що є недотриманням вимог законодавства.

З перевищенням граничних норм використання коштів міжнародної технічної допомоги на оплату праці керівництва та працівників Установи використано, за розрахунками, 107,9 тис. гривень.

Мінекономрозвитку не визначило розмір статутного капіталу Установи, не наділило державним майном, необхідним для досягнення мети її утворення. Відсутнє належне планування фінансово-господарської діяльності Установи та звітування про виконання запланованих показників.

Не підтверджене відповідними обрахунками залучення Установою сторонніх установ до організації проведення курсів та семінарів призвело до недоотримання власних доходів від навчальних послуг – майже 90 тис. гривень.

Відсутність належних розрахунків вартості навчальних послуг призвела до необґрунтованості проведення Установою витрат з оплати праці лекторів, зокрема, посадових осіб Мінекономрозвитку, на суму 7 тис. гривень.

У зв’язку з неодноразовим перерозподілом планових обсягів видатків за Грантовою угодою на збільшення граничного розміру фонду оплати праці Установи не створено електронного каталогу та електронного магазину.

На час проведення аудиту кошти Грантової угоди Установою вичерпані. Недостатність обсягу власних доходів, низька ймовірність їх отримання через відсутність зацікавленості у послугах з проведення тендерів та закупівель у замовників створює ризики існування ДУ «Професійні закупівлі» як збиткової, що може призвести до її банкрутства.

Про результати аудиту поінформовано Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України.

Звіт і рішення за результатами аудиту оприлюднені на офіційному сайті Рахункової палати.