За критеріями визначення ефективності управління Міноборони отримало оцінку «незадовільно» – Рахункова палата

20.03.2019 10:04

Міністерство оборони України як уповноважений орган не забезпечило ефективного управління об'єктами державної власності, переданими в господарське відання державних комерційних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності управління об'єктами державної власності та державним майном, закріпленим за державними підприємствами Міністерства оборони України, та використання ними коштів, отриманих на виконання замовлень Міністерства оборони України, який розглянуто і затверджено на засіданні Рахункової палати. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Ігор Яремчук.

У Звіті відзначається, що станом на 01.10.2018 у сфері управління Міноборони перебувало 109 суб'єктів господарювання, з яких 43 – у процесі реорганізації або ліквідації, 15 розташо­вувалися на непідконтрольній Україні території. Аудит засвідчив, що постійно зменшується як кількість суб'єктів господарювання, які забезпечували ефективне управління об'єктами державної власності, так і чисельність їх працівників, водночас постійно зростають борги з виплати заробітної плати (станом на 01.10.2018 – 7,6 млн гривень).

Значною є кредиторська заборгованість суб'єктів господарювання Міноборони (станом на 01.10.2018 – 555 млн грн (36 відс. вартості активів), з них 195 млн грн – заборгованість зі сплати податків та інших платежів до державного бюджету та державних цільових фондів). Переважна частина суб'єктів господарювання – потенційні банкрути.

Аудитори Рахункової палати відзначають, що суб'єкти господарювання, діяльність яких мала бути спрямована на виконання завдань з відновлення озброєння та військової техніки Збройних Сил України, перебувають у критичному фінансовому стані, а через зношеність основних засобів, застарілість виробничої бази підприємства стають неконкурентоспроможними на ринку товарів і послуг. Як наслідок, не забезпечено виконання статутних завдань щодо зміцнення обороноздатності держави, розвитку Збройних Сил України, вирішення соціальних проблем військовослужбовців, в основному здійснюється лише надання послуг з передачі державного майна в оренду та для зберігання товарно-матеріальних цінностей, до того ж з недотриманням законодавства про оренду державного майна.

Більшість суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, систематично не виконувала фінансових планів, що призводило до збиткової діяльності, несплати податків та інших платежів до державного бюджету, нездійснення капітальних інвестицій у розвиток виробництва. За 2015–2018 роки (станом на 01.10.2018) сукупні збитки суб'єктів господарювання становили 48,5 млн гривень.

Суб'єктами господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, у встановлених аудитом випадках не забезпечено своєчасного та повного виконання замовлень Збройних Сил України, що створювало ризики зриву виконання визначених для них завдань. Керівництво Озброєння Збройних Сил України з посиланням на положення законодавства про державну таємницю створило схему розміщення оборонних замовлень через суб'єктів господарювання, які не є виробниками або постачальниками продукції оборонного призначення. Внаслідок незабезпечення контролю за ціноутворенням державний бюджет зазнавав неекономних витрат через сплату суб'єктам господарювання за послуги з оформлення ними посередницьких угод. Використовуючи державні кошти, суб'єкти господарювання систематично зривали терміни виконання замовлень Міноборони, що створювало ризики невиконання військовими підрозділами завдань за призначенням, а також не забезпечували сплату до державного бюджету ПДВ. Ці кошти використовувались на власне утримання. Така діяльність містить ознаки кримінального правопорушення.

Внаслідок запровадження Міноборони практики уникнення конкурентних процедур закупівель (посилалися на наявність державної таємниці) і незабезпечення контролю за ціноутворенням на продукцію оборонного призначення з державного бюджету неекономно використано 28,9 млн грн (сплачено як винагорода концерну «Техвоєнсервіс» за оформлення посередницьких договорів).

Аналогічні факти встановлено і в концерні «Військторгсервіс». Так, у 2015 році з укладених ним з Міноборони 13 договорів на постачання для потреб української армії предметів речового майна на загальну суму 31,8 млн грн у повному обсязі виконано тільки 9.

Міноборони надало активи суб'єктам господарювання, що належать до сфери його управління, але не забезпечило при цьому належного контролю за ефективним розпорядженням державним майном, яке використовувалося на власний розсуд керівництва таких суб'єктів, без урахування державних інтересів та всупереч вимогам чинного законодавства. Як наслідок – значна кількість відкритих кримінальних проваджень: за даними Генеральної прокуратури України, за 2015 рік – 9 місяців 2018 року слідчими військових прокуратур закінчено досудове розслідування у 132 кримінальних провадженнях за фактами зловживань владою або службовим становищем за статтею 364 Карного кодексу України, а 210 кримінальних проваджень цієї категорії станом на 01.10.2018 перебувають у провадженні слідчих військових прокуратур та інших органів досудового розслідування.

Рахункова палата не провела аудиту на ДП «Канон» і ДП «Південь-Ольвія», оскільки не встановлено фактичного місцезнаходження суб'єктів господарювання та їх активів, а також на ДП «Макарівський завод залізобетонних виробів», що не провадить діяльності, його первинні документи, фінансова та бухгалтерська звітність відсутні, місцезнаходження активів невідоме, а залишки державного майна перебувають у занедбаному стані.

Протягом 2015–2018 років державне майно, передане у господарське відання суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, використовувалося неефективно через відсутність замовлень Міністерства, наявність обтяжень на це майно, його неліквідність і зношеність, а також через відсутність капіталовкладень у розвиток виробництва. Державне майно у порушення встановленого законодавством порядку передавалось у користування комерційним структурам.

Міноборони не забезпечило ефективного використання права платного користування місцями для встановлення 20-футових контейнерів за адресою: Одеська обл., смт Авангард, вул. Рожева, ТОВ «Промтоварний ринок». Як наслідок, плата за користування встановлювалася керівництвом суб'єктів господарювання, яких уповноважило Міноборони на реалізацію цих прав, на власний розсуд, не враховувалася ринкова вартість, що призвело до недоотримання за 2016–2018 роки 38,8 млн грн доходів концерном «Військторгсервіс» і державним бюджетом.

Аудит також засвідчив, що діяльність ДП «Готель Козацький» Мінооборони, який розташовано у центрі Києва і є інвестиційно привабливим об'єктом із загальною вартістю активів понад 200 млн грн, збиткова (за 2015–2018 роки отримано 3,2 млн грн збитків).

Системна проблема у діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Міноборони, – неоформлення ними речових прав на об'єкти державної власності, а відсутність правовстановлюючих документів на земельні ділянки створює ризики їх втрати. Згідно з даними оперативного обліку, загальна площа земельних ділянок, на які не оформлено правовстановлюючих документів, становить близько 130 тис. га.

Рахунковою палатою ідентифіковано низку ризиків і проблем, які перешкоджають ефективній діяльності суб'єктів господарювання та ефективному використанню державного майна, переданого в їх господарське відання:

● розбалансованість системи управління об'єктами державної власності, закріпленими за суб'єктами господарювання;

● відсутність стратегії розвитку суб'єктів господарювання, невизначення їхньої ролі в сучасних умовах господарювання з урахуванням необхідності виконання завдань в інтересах Збройних Сил України;

● неефективна кадрова політка;

● постійне неврахування суб'єктами господарювання висновків і рекомендацій внутрішнього аудиту, а також неналежне реагування керівництвом Міноборони на результати внутрішнього аудиту, непритягнення до відповідальності керівників суб'єктів господарювання за бездіяльність або протиправну діяльність;

● системне порушення вимог законодавства про порядок оренди державного майна, механізми застосування якого недосконалі та потребують оптимізації;

● накопичені у попередні роки значні обсяги боргових зобов'язань, у т. ч. податкових;

● незабезпечення достовірності та повноти обліку об'єктів державної власності;

● неліквідність і значна зношеність фондів.

Матеріали аудиту Рахункової палати, зважаючи на виявлені ознаки кримінальних правопорушень, будуть надіслані Генеральній прокуратурі України для відповідного реагування.