Рахункова палата: в апеляційних загальних судах не вистачає третини суддів та існують проблеми з матеріально-технічним забезпеченням

21.04.2020 09:57

Апеляційні загальні суди на здійснення правосуддя протягом 2018–2019 років використали 4,7 млрд грн при затверджених в Державному бюджеті України 4,85 млрд грн, що дало можливість забезпечити їх поточні потреби. Разом з тим обмеженість фінансових ресурсів обумовлює тривале невирішення питань із забезпеченням судів засобами інформатизації та належними приміщеннями.

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності апеляційних загальних судів. Відповідальний за його проведення – член Рахункової палати Олександр Яременко.

Аудит засвідчив: довготривалі процедури переведення суддів під час ліквідації судів гальмували судову реформу, що стало тягарем для державного бюджету через надлишкові непродуктивні витрати на виплату суддівської винагороди суддям, що не здійснювали правосуддя. З 1 жовтня 2018 року по 1 січня 2020 року такі виплати склали 66 млн. гривень.

Державна судова адміністрація України (ДСАУ) прийняла відповідні управлінські рішення для забезпечення ліквідаційних процесів в 25 апеляційних судах та створення 24 апеляційних судів в апеляційних округах. Водночас станом на 1 лютого 2020 року не завершено ліквідації 12 апеляційних судів з таких причин: непереведення 9 суддів, непогашення заборгованостей, невирішення питань передачі 8 приміщень і споруд.

За погодженням з Вищою радою правосуддя ДСАУ визначила граничну чисельність суддів в новоутворених апеляційних інстанціях – 964 особи. На час проведення аудиту штат суддів у нових апеляційних загальних судах заповнений на 66,4% (640 осіб), що зумовлює накопичення нерозглянутих справ, впливає на терміни їх розгляду, призводить до значного навантаження на суддів, та, відповідно, соціальної напруги. Так, залишок нерозглянутих справ станом на початок 2020 року збільшився до 50 тис., на початок 2019 року їх було 46,6 тис. Нові науково обґрунтовані нормативи навантаження на суддів перебувають на стадії розробки.

Після припинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) в листопаді 2019 року новий її склад не сформований. Отже, фактично заблокований процес заповнення вакантних посад та кваліфікаційне оцінювання суддів. З метою кадрового забезпечення судів Рахункова палата рекомендує Вищій раді правосуддя вжити заходів щодо проведення конкурсу на посади членів ВККСУ та їх призначення в порядку, встановленому чинним законодавством.

Рахункова палата виявила системні порушення та факти неефективного використання бюджетних коштів. Так, окремі апеляційні загальні суди допустили неекономне, непродуктивне, нерезультативне та з порушенням законодавства використання коштів і майна на 72,6 млн гривень. З них понад 68 млн грн використані на оплату комунальних послуг без затвердження головним розпорядником лімітів споживання, ще майже 3 млн грн – на засоби інформатизації, що тривалий час не вводилися в експлуатацію.

Як засвідчив аудит, жодне приміщення апеляційних судів не відповідає в повній мірі визначеним нормам. Для дотримання державних будівельних норм потреба в додаткових приміщеннях складає 18% від наявної площі.

Станом на 1 січня 2020 року забезпеченість стаціонарними комп’ютерами складає 84 відс., більше половини судів в повному обсязі не забезпечена системами фіксування судового процесу. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система не запроваджена, норми законодавства щодо початку її функціонування не реалізовані.

Звіт та рішення за результатами аудиту опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати.