Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 04.08.2020 № 20-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету за завданням (напрямом) № 1 (відповідальний – член Рахункової палати Невідомий В. І.)

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, у тому числі за завданням (напрямом) № 1 (відповідальний – член Рахункової палати Невідомий В. І.), надіслано Верховній Раді України (лист від 19.10.2020 № 05-2476), рішення та Звіт – Апарату Верховної Ради України (лист від 19.10.2020 № 05-2478) для розгляду і реагування.

Апарат Верховної Ради України листами від 20.11.2020 № 15/22-2020/217371 та від 24.02.2021 № 15/19-2021/62828 поінформував Рахункову палату про результати розгляду рішення Рахункової палати та Звіту про результати здійсненого аудиту, вжиті заходи.

Так, Апаратом Верховної Ради України затверджено 24.02.2021 План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту (далі – План заходів), яким фактично охоплено питання, відображені у рекомендаціях, наданих Апарату Верховної Ради України за результатами аудиту за завданням № 1.

Планом заходів визначено відповідальних за своєчасне подання до Верховної Ради України проєктів кошторисів Верховної Ради України та звітів про їх виконання, передбачено посилення контролю за своєчасністю затвердження паспортів бюджетних програм, внесення змін до них та подання до Міністерства фінансів України на затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, а також за здійснення періодичного аналізу стану використання виділених бюджетних асигнувань.

Для удосконалення існуючої системи планування видатків Апаратом Верховної Ради України передбачено:

− розробку до травня 2021 року порядку планування показників видатків державного бюджету при підготовці проєктів кошторисів Апарату Верховної Ради України;

− планування видатків на здійснення капітального і реставраційного ремонтів за КПКВК 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України»;

− перегляд результативних показників виконання бюджетної програми за КПКВК 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» та включення їх до бюджетного запиту на 2022–2024 роки.

Верховною Радою України прийнято постанову від 02.12.2020 № 1045 «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування», якою Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання державної молодіжної політики, доручено забезпечувати з 01.01.2021 відбір кандидатур та готувати обґрунтовані пропозиції стосовно кандидатів на присудження зазначеної премії. Удосконалено Положення про цю Премію та процедуру відбору кандидатур, який тепер здійснюється на підставі рейтингового голосування членів Комітету щодо кандидатів, клопотання стосовно яких надійшли до Комітету.

Наразі залишається нереалізованою рекомендація Верховній Раді України щодо необхідності запровадження чітких правових норм отримання народними депутатами України коштів для оренди житла або винайму готельного номера, а також усунення ризику отримання ними таких коштів без належних правових підстав. Зміни до статті 35 «Забезпечення народних депутатів України жилими приміщеннями» Закону України від 17.11.1992 № 2790 «Про статус народного депутата України» не внесено.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан виконання рекомендацій Рахункової палати та вжитих заходів перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий