Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 04.08.2020 № 20-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету за завданням (напрямом) № 3 (відповідальний – член Рахункової палати Яремчук І. М.)

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, у тому числі за завданням (напрямом) № 3 (відповідальний – член Рахункової палати Яремчук І. М.), надіслано Верховній Раді України (лист від 19.10.2020 № 05-2476).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату» рішення та Звіт надіслано Апарату Верховної Ради України (лист від 19.10.2020 № 05-2478) для розгляду і реагування.

Про виявлені ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Офіс Генерального прокурора (лист від 09.12.2020 № 02-2853).

Апарат Верховної Ради України поінформував Рахункову палату про виконання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і порушень (листи від 20.11.2020 № 15/22-2020/217371 та від 24.02.2021 № 15/19-2021/62828). Так, Апаратом Верховної Ради України затверджено 24.02.2021 План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту (далі – План заходів), зокрема за завданням № 3.

Планом заходів визначено відповідальних із забезпечення покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, за рахунок надходжень від плати за такі послуги та посилення контролю за обов’язковим підтвердженням детальними розрахунками кожної статті видатків у кошторисах.

Апаратом Верховної Ради України та Управлінням справами Апарату Верховної Ради України передбачено:

− до травня 2021 року вжити дієвих заходів щодо належної організації планування показників проєкту державного бюджету на відповідний рік, зокрема в частині обґрунтованості видатків та повноти розрахунків; внести зміни до розпорядження Голови Верховної Ради України від 06.06.2000 № 490 «Про затвердження Положення про порядок підготовки і оформлення документів щодо службових відряджень в межах України та за кордон» у частині посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо використання коштів на відрядження в межах України та за кордон і розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 07.11.2018 № 233 «Про затвердження Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та укладання договорів» у частині посилення контролю за дотриманням вимог законодавства та доповнити розділом щодо здійснення закупівель у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій; вжити заходів щодо забезпечення належних умов зберігання державного майна;

− до липня 2021 року розробити та затвердити порядок внутрішнього складського обліку матеріальних цінностей при передачі матеріально відповідальним особам Апарату та/або Управління справами і підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям зі складу в межах головного розпорядника; розпорядчий документ щодо списання морально застарілих цінностей та матеріальних цінностей, що втратили споживчі властивості; розпорядчі документи щодо передачі незавершених капітальних інвестицій в основні засоби на баланси балансоутримувачів; план введення в експлуатацію товарно-матеріальних цінностей з метою відображення достовірних даних у бухгалтерському обліку; порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси; порядок ведення претензійно-позовної роботи.

Управлінням справами Апарату Верховної Ради України переглянуто та скориговано стратегічний і операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту щодо включення контрольних заходів з ефективності використання бюджетних коштів за бюджетними програмами на 2021 рік та підвищено кваліфікацію осіб, які залучаються до проведення публічних закупівель.

Не виконано рекомендацій щодо запровадження та узгодження з вимогами законодавства здійснення внутрішнього контролю в Апараті Верховної Ради України та підпорядкованих установах як системного управлінського процесу для самостійного виявлення ризиків та запобігання їх негативному впливу на досягнення мети та стратегічних цілей; забезпечення підпорядкованості керівника підрозділу внутрішнього аудиту безпосередньо Керівникові Апарату Верховної Ради України; підписання декларації внутрішнього аудиту з керівником підрозділу внутрішнього аудиту згідно із законодавством.

Зазначене свідчить про неналежний розгляд і врахування рекомендацій Рахункової палати та необхідність надсилання листа-нагадування і проведення відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» подальшого моніторингу виконання рекомендацій Рахункової палати.

На підставі викладеного Рахункова палата листом від 07.04.2021 № 02-827 звернулась до Апарату Верховної Ради України щодо належного виконання рекомендацій.

Офісом Генерального прокурора (лист від 24.12.2020 № 09/1/1-69343-20) поінформовано: справа буде розглядатися Київською міською прокуратурою (лист від 19.01.2021 № 09/5-2102-21), якою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000016 від 14.01.2021 із попередньою правовою кваліфікацією за частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України, що здійснюють слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

  

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук