Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 27.12.2019 № 39-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 27.12.2019 № 39-2 (далі – Рішення) Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету (далі – Звіт) та Рішення надіслані Верховній Раді України (лист від 13.03.2020 № 04-698).

Відомості про результати аудиту у формі Рішення надіслано Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (лист від 13.03.2020 № 04-700), Раді національної безпеки і оборони України (лист від 13.03.2020 № 04-703), Службі безпеки України (лист від 13.03.2020 № 04-704) і Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (лист від 13.03.2020 № 04-705), якій рекомендовано вжити заходів щодо сприяння створенню комплексної системи захисту інформації електронної торгової системи.

Згідно зі статтею 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення з рекомендаціями щодо вжиття заходів (лист від 13.03.2020 № 04-699).

Відомості про результати аудиту у формі Рішення з рекомендаціями щодо вжиття заходів (лист від 13.03.2020 № 04-706) надіслано Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО), а разом зі Звітом – Антимонопольному комітету України (лист від 13.03.2020 № 04-707) з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України “Про Рахункову палату” Рішення та Звіт надіслано також Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (лист від 13.03.2020 № 04-701) та ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” (лист від 13.03.2020 № 04-702) для вжиття заходів щодо реалізації наданих рекомендацій.

За результатами розгляду Рішення Прем'єр-міністром України надано доручення від 30.03.2020 № 11452/1/1-20 Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України розглянути Рішення, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило Рахункову палату (лист від 13.05.2020 № 2143-08/30366-03), що з метою вирішення питання передання на баланс ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” електронної торгової системи, яка належить ФГВФО, у ІІ півріччі 2020 року заплановано передання на баланс підприємства декількох її нових модулів, пов’язаних з розробкою нових типів аукціонів та суттєвою модернізацією наявних аукціонів.

Водночас ФГВФО поінформував Рахункову палату (лист від 14.04.2020 № 28-5195/20) про те, що ним не вбачаються правові підстави для передання на баланс ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” частини ЕТС, що використовується фондом для реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються, адміністратором якої є підприємство. Щодо вжиття заходів для створення комплексної системи захисту інформації ЕТС – вона має бути завершена за рахунок ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” до 31.12.2020.

Аналіз наданої Мінекономіки та ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” (листи від 22.04.2020 № 316-07/2020 та від 22.04.2020 № 347-07/2020) інформації засвідчив несприйняття керівництвом Міністерства та підприємства рекомендацій Рахункової палати щодо вжиття заходів з відшкодування сум отриманої з недотриманням вимог законодавства заробітної плати у 2018 – 2019 роках Соболевим О. Д., як виконуючим обов’язки директора ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”, та надбавок, виплачених з недотриманням вимог законодавства працівникам підприємства.

Неврегульованими також залишилися рекомендації Рахункової палати про забезпечення виконання функцій адміністратора ЕТС штатними працівниками ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” з метою економії коштів та створення на підприємстві підрозділу внутрішнього аудиту. Зазначені рекомендації надіслано ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” на розгляд наглядової ради підприємства, проте про прийняті рішення Рахункову палату не поінформовано.

За інформацією Мінекономіки та ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” вжитими за результатами розгляду рекомендацій Рахункової палати заходами забезпечено проведення інвентаризації розрахунків підприємства з операторами електронних майданчиків, за результатами якої забезпечено надходження належних доходів у розмірі 249,1 тис. грн; ініційовано питання актуалізації складу комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради підприємства та оголошення конкурсу на зайняття її вакантних посад.

Антимонопольний комітет України повідомив (лист від 15.04.2020 № 130-29.1/01-5632) Рахункову палату про готовність до вжиття заходів відповідно до законодавства України у разі виявлення у діях ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Державна податкова служба України повідомила (листи від 07.04.2020 № 3508/5/99-00-05-03-02-05 та від 24.04.2020 № 358/2/99-00-05-03-02-02) Рахункову палату про готовність включення питання перевірки ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” до плану-графіка документальних планових перевірок на 2021 рік.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату” стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова