Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною судовою адміністрацією України на забезпечення заходів з інформатизації

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною судовою адміністрацією України на забезпечення заходів з інформатизації поінформовано Верховну Раду України (лист від 06.07.2021 № 07-1545). 

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 06.07.2021 № 07-1546).

Поінформовано та надано рекомендації Вищій раді правосуддя (лист від  06.07.2021 № 07-1547).

Звіт про результати аудиту та рішення Рахункової палати з відповідними рекомендаціями для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Державній судовій адміністрації України (далі – ДСА України)(лист від 06.07.2021 № 07-1548), Закарпатському апеляційному суду (лист від 06.07.2021 № 07-1550), Печерському районному суду м. Києва (лист від 06.07.2021 № 07-1551), Київському районному суду м. Одеси (лист від 06.07.2021 № 07-1552), Південно-західному апеляційному господарському суду (лист від 06.07.2021 № 07-1553), Шостому апеляційному адміністративному суду (лист від 06.07.2021 № 07-1555), Другому апеляційному адміністративному суду (лист від 06.07.2021 № 07-1556), Орджонікідзевському районному суду м. Харкова (лист від 06.07.2021 № 07-1557), Ужгородському міськрайонному суду Закарпатської області (лист від 06.07.2021 № 07-1559), Дніпровському районному суду м. Києва (лист від 06.07.2021 № 07-1560), Вінницькому міському суду Вінницької області (лист від 06.07.2021 № 07-1561), Сьомому апеляційному адміністративному суду (лист від 06.07.2021 № 07-1562), Жовтневому районному суду м. Дніпропетровська (лист від 06.07.2021 № 07-1563), Дніпровському апеляційному суду (лист від 06.07.2021 № 07-1564), Залізничному районному суду м. Львова (лист від 06.07.2021 № 07-1565), Восьмому апеляційному адміністративному суду (лист від 06.07.2021 № 07-1566), Державному підприємству «Центр судових сервісів» (лист від 06.07.2021 № 07-1554), Державному підприємству «Інформаційні судові системи» (лист від 06.07.2021 № 07-1558).

Про виявлені ознаки кримінального правопорушення повідомлено Національну поліцію України (лист від 06.07.2021 № 07-1549).

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 06.07.2021 № 07-1546 надано доручення від 13.07.2021 № 33149/1/1-21 Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх справ України та Національній поліції України за участі ДСА України відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Міністерством фінансів України листом від 27.07.2021 № 08020-01/1-7/23564 повідомлено, що у пункті 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України передбачено, що перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя. Пропозиція Рахункової палати щодо погодження такого перерозподілу ще й з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету не може бути підтримана.

Щодо розробки Порядку використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою за КПКВК 0501020, то у державному бюджеті на 2021 рік ДСА України за бюджетною програмою за КПКВК 0501020 видатки розвитку не передбачені. У разі передбачення ДСА України у проєкті державного бюджету на 2022 та наступні роки цільових бюджетних коштів на заходи, зокрема, з інформатизації, здійснення яких потребуватиме нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, питання щодо необхідності розроблення ДСА України порядку використання таких коштів, як частини видатків за бюджетною програмою 0501020 та включення програми до відповідного переліку Кабінету Міністрів України буде опрацьоване в установленому порядку.

Міністерством юстиції України листом від 23.07.2021 № 38853/10596-4-21/11.3.1 повідомлено: внесення змін до Закону України від 02.06.2016 № 1402 «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402) у частині надання доступу суддям до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та інших баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, є недоцільним, оскільки це питання не є предметом регулювання Закону № 1402, а регламентовано нормами інших законів та спеціальними нормативно-правовими актами.

Міністерством внутрішніх справ листом від 09.08.2021 № 36540/4/38-201 повідомлено, що разом з Національною поліцією України та Державною міграційною службою України розглянуло лист Рахункової палати від 06.07.2021 № 07-1546. Нормативно-правові підстави для надання суддям доступу до Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації учасників процесу, з’являться після початку функціювання підсистеми (модуля) ЄСІТС, що забезпечує функціювання процедури реєстрації, автентифікації та доступу осіб до функціонуючих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) «Електронний кабінет».

Вища рада правосуддя листом від 16.07.2021 № 22451/0/9-21 на виконання рекомендацій Рахункової палати повідомила, що листом від 14.07.2021 № 22124/0/9-21 звернулась до ДСА України щодо визначення граничної чисельності працівників ДСА з урахуванням створення Центру управління проєктами ЄСІТС.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціювання окремих підсистем ЄСІТС.

ДСА України листом від 22.07.2021 № 6-14316/21 повідомлено, що з метою недопущення в подальшому виявлених недоліків та порушень розроблено та затверджено наказом ДСА України від 20.07.2021 № 252 План заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення заходів з інформатизації протягом 2018−2020 років, яким, зокрема, передбачено:

забезпечити продовження розробки та впровадження ЄСІТС з урахуванням вимог Закону України від 27.04.2021 № 1416 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи» шляхом проведення відкритих та прозорих публічних закупівель (за наявності асигнувань на відповідні цілі);

внести на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників ДСА України з урахуванням створення Центру управління проєктами ЄСІТС та необхідності посилення функції внутрішнього контролю;

забезпечити інтеграцію автоматизованих систем документообігу Касаційного кримінального суду, Касаційного цивільного суду, Великої Палати у складі Верховного Суду та Київського апеляційного суду для можливості роботи з підсистемою «Електронний суд»; 

включити до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 0501020 на відповідний рік результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів «Заходи з інформатизації (засоби інформатизації та послуги з інформатизації)» та «Легалізація комп’ютерних програм».

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» листом від 29.07.2021 № 73888/6/26-15-13-03-10 повідомило, що на виконання пункту 3 наказу ДСА України від 20.07.2021 № 252 та пункту 6 плану заходів, затверджених цим наказом, підприємством видано наказ від 05.08.2021 № 183-од «Про посилення контролю за плануванням потреби у фінансових ресурсах та ефективним використанням бюджетних коштів» та визначено відповідальних осіб.

Державне підприємство «Центр судових сервісів» листом від 09.09.2021 № 303-2021 поінформувало, що підприємство завершило всі доопрацювання програмного забезпечення та готово до введення підсистем ЄСІТС «Електронний суд», «Електронний кабінет» та підсистем захищеного відеоконференцзв’язку у промислову експлуатацію.

Національною поліцією України листом від 23.07.2021 № 9448/02/24-2021 повідомлено, що 21.07.2021 Печерським управлінням поліції ГУНП у м. Києві відомості, викладені у рішенні Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-1, зареєстровані в єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» за № 26962. Слідчим відділом зазначеного управління розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021100060001179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України.  

Печерський районний суд м. Києва листом від 10.09.2021 № 4387121, Орджонікідзевський районний суд м. Харкова листом від 28.07.2021 № 1/17/2021, Вінницький міський суд Вінницької області листом від 13.08.2021 № 01-21/10/2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська листом від 18.08.2021 № ОДВ 23100/2021, Дніпровський районний суд м. Києва листом від 09.08.2021 № 5/13314, Залізничний районний суд м. Львова листом від 08.09.2021 № 17212, Сьомий апеляційний адміністративний суд листом від 10.08.2021 № 01-12/30959/2021 повідомили, що відповідно до статті 148 Закону № 1402 функції головного розпорядника бюджетних коштів здійснює, зокрема, ДСА України, для місцевих судів – територіальні управління ДСА України.

З метою усунення недоліків суди звернулися до відповідних ТУ ДСА України щодо придбання ними та встановлення на персональних комп’ютерах суду ліцензійних офісних програм «Microsoft».

Південно-Західний апеляційний господарський суд листом від 03.08.2021 № 08-021229/2021, Шостий апеляційний адміністративний суд листом від 10.09.2021 № 02.7-40/5957/2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області листом від 09.09.2021 № 03-33/30/2021, Закарпатський апеляційний суд листом від 17.08.2021 № 2/18008/2021, Київський районний суд м. Одеси листом від 12.08.2021 № 2470/21, Другий апеляційний адміністративний суд листом від 10.09.2021 № 09-15/40481/21Дніпровський апеляційний суд листом від 18.08.2021 № 04.4-23/133/2021 повідомили, що виявлені аудитом недоліки усунуто, для недопущення їх у подальшому вжито заходів додаткового контролю та призначено відповідальних осіб.  

Восьмий апеляційний адміністративний суд листом від 13.08.2021 № 03-45/83/21/03-30 повідомив щодо вжиття заходів для усунення встановлених аудитом недоліків, але зауважив, що повне їх усунення можливо лише після завершення ремонтно-реставраційних робіт, які проводяться в адміністративній будівлі суду.

Рахунковою палатою на виконання абзацу другого частини шостої статті 2322 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861 «Про Регламент Верховної Ради України» (зі змінами), надіслано Верховній Раді України інформацію про стан виконання об’єктами контролю рішень Рахункової палати (листи від 11.08.2021 № 07-1920, від 21.09.2021 № 07-2230, від 09.11.2021 № 07-2771).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун