Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 19.12.2017 № 26-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на підготовку резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 11.01.2018 № 05-83), відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів - Кабінету Міністрів України (лист від 11.01.2018 № 05-84).

Згідно з вимогами статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Міністерству молоді та спорту України (лист від 11.01.2018 № 05-86).

Після розгляду рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення від 31.01.2018 № 1438/1/1-18, яким Першому віце-прем'єр-міністру - Міністру економічного розвитку і торгівлі України Кубіву С. І., Міністру фінансів України Данилюку О. О., Міністру юстиції України Петренку П. Д., Міністру інфраструктури України Омеляну В. В., Міністру молоді та спорту України Жданову І. О., першому заступнику Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України Божку М. П. визначено розглянути, вжити необхідних заходів. Про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; у разі необхідності внести в установленому порядку на розгляд Уряду відповідні проекти актів.

Рахункова палати отримала листи Міністерства молоді та спорту України від 12.02.2018 № 180/6/18 і від 05.05.2018 № 3323/6, у яких поінформовано про стан виконання заходів з реалізації пропозицій, наданих Рахунковою палатою.

Так, відповідно до рішення Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 01.02.2018, Мінекономрозвитку повинно надати роз'яснення щодо забезпечення узгодження стратегій розвитку та інвестиційних планів підприємств на середньострокову перспективу (3-5 років) із показниками фінансових планів на відповідний рік. Після цього Мінмолодьспорт розпочне роботу з державними підприємствами, віднесеними до його сфери управління, з розроблення та затвердження стратегічних планів розвитку та інвестиційних планів.

Мінмолодьспортом видано наказ від 13.02.2018 № 663 "Про затвердження форми журналу обліку використання спортивної споруди та Порядку його ведення" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.03.2018 за № 273/31725), яким затверджено форму журналу обліку використання спортивної споруди та порядок його ведення закладами фізичної культури та спорту, які мають у власності або користуванні спортивні споруди.

Також Міністерством розпочато роботу з розроблення та вжиття заходів щодо пошуку механізмів врегулювання питання відбору обдарованих дітей і молоді для занять певним видом спорту, у тому числі шляхом можливого унормування питання відбору через прийняття відповідних нормативних документів, враховуючи вже сформовану нормативно-правову базу на основі вже прийнятих документів Кабінету Міністрів України.

Крім того, Мінмолодьспортом із залученням органів місцевої влади у 2018 році заплановано комплексну перевірку баз, включених до Переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30). У разі невідповідності спортивної споруди поданій у відомостях інформації Мінмолодьспортом буде розглянуто питання виключення таких закладів із цього Переліку. Також з метою коректного отримання даних щодо завантаженості закладів фізичної культури і спорту спортивними заходами для подальшого врахування такого показника при наданні закладам статуту бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки Міністерством ініційовано розроблення критеріїв надання такого статусу - Методики розрахунку ефективності використання спортивної споруди (закладу фізичної культури і спорту, якому надано або пропонується надати статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки), та здійснюється її апробація. Міністерство, зокрема, вважає за доцільне внести зміни до Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30) у частині більш чіткого визначення вимог до таких баз. Після проведення всіх запланованих заходів Мінмолодьспорт підготує та у встановленому порядку надасть на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до зазначеного Переліку в частині виключення з нього об'єктів, що не відповідають вимогам для надання статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. Також будуть надані зміни до вказаного Порядку.

З метою виконання пропозиції Рахункової палати щодо забезпечення максимального залучення для проведення змагань і навчально-тренувальних зборів наявних баз олімпійської підготовки Мінмолодьспорт проводить системну роз'яснювальну роботу із спортивними федераціями, тренерським складом національних збірних команд з видів спорту щодо максимального залучення для проведення навчально-тренувальних зборів та всеукраїнських і міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України, баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

З метою врегулювання питань, пов'язаних з функціонуванням об'єктів, збудованих для проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Мінмолодьспортом у 2018 році оновлено склад робочої групи з питань функціонування стадіону ДП "Арена Львів". До її складу залучено представників Львівської обласної ради, Львівської облдержадміністрації, Укрінфрапроекту та футбольних клубів, які співпрацюють з державним підприємством. Головою робочої групи є державний секретар Мінмолодьспорту. За результатами її роботи підготовлено звіт з технічного обстеження стадіону ДП "Арена Львів" та ініційовано перед Мінінфраструктури питання включення дорожньої розв'язки із транспортним сполученням стадіону (частина ІІ черги будівництва стадіону ДП "Арена Львів") до проекту будівництва північної частини кільцевої дороги Львова (лист від 04.04.2018 № 2412/11). З метою забезпечення проведення інвентаризації об'єктів ІІ черги будівництва стадіону ДП "Арена Львів" Мінмолодьспортом до Укрінфрапроекту надіслано відповідне звернення (лист від 05.04.2018 № 2441/11) та запропоновано надати детальний розрахунок видатків на роботи, матеріали і обладнання, які у формі позики були передані ДП "Арена Львів" згідно з Угодою про заміну сторони в зобов'язанні від 29.12.2012 за договором безпроцентної позики від 26.11.2011 № 2/2011 від Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів. Також для визначення реального стану готовності споруди ІІ черги заплановано залучення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз до проведення відповідної експертизи. З метою належної підготовки постанови "Про затвердження порядку фінансування деяких інфраструктурних об'єктів" Мінмолодьспортом надіслано всю необхідну інформацію із підтвердженнями рішень судів Укрєвроінфрапроекту, Мінінфраструктури та Мінфіну. Також Мінмолодьспортом погоджено проект постанови "Про затвердження порядку фінансування деяких інфраструктурних об'єктів" щодо фінансування деяких інфраструктурних об'єктів за рахунок коштів, запозичених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 766, від 12.10.2010 № 936, від 16.02.2011 № 104, від 06.04.2011 № 387, від 25.04.2012 № 347, від 07.11.2012 № 1034, розроблений Державним агентством інфраструктурних проектів (лист від 31.07.2017 № 197/07-17). Його прийняття дасть можливість частково погасити заборгованість підприємств перед підрядниками, що були залучені до реалізації інфраструктурних проектів, пов'язаних з проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, позовні вимоги яких задоволено в судовому порядку.

За інформацією Мінмолодьспорту, пропозиція Рахункової палати про припинення практики передачі державного майна державним підприємствам, щодо яких винесені судові рішення про арешт майна і рахунків, буде врахована. Це питання буде на постійному контролі керівництва Міністерства. Також Мінмолодьспорт забезпечить належне функціонування системи внутрішнього контролю за використанням коштів державного бюджету на виконання пропозиції Рахункової палати. Наказом від 26.04.2018 № 1848 затверджена Антикорупційна програма Міністерства молоді та спорту України на 2018 рік, якою визначено засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Мінмолодьспорті. Реалізацією програми, зокрема, визначено здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту.

Мінмолодьспортом планується внести зміни до наказу від 03.11.2015 № 4064 "Про затвердження форм звітів про проведення спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.11.2015 за № 1450/27895) у частині затвердження форми звіту для здійснення контролю за виконанням Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

Зауваження Рахункової палати, надані під час аудиту Мінмолодьспорту, та відповідні пропозиції Міністерством доведено до відома профільних департаментів і посадових осіб, відповідальних за питання, за якими Рахунковою палатою виявлені недоліки та зауваження, а також наголошено на необхідності їх уникнення у подальшій роботі та на відповідальності у разі повторного допущення.

Таким чином, станом на 30.05.2018 Міністерством молоді та спорту України не виконано в повному обсязі рекомендації Рахункової палати щодо:

− встановлення порядку відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту та створення умов для розвитку їх здібностей;

 забезпечення належного контролю за виконанням Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

 подання Кабінету Міністрів України проекту змін до Переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, у частині виключення з нього об'єктів, що не відповідають вимогам для надання такого статусу;

 забезпечення максимального залучення для проведення змагань і навчально-тренувальних зборів наявних баз олімпійської підготовки;

 проведення інвентаризації виконаних будівельно-монтажних робіт і встановленого обладнання в межах ІІ черги будівництва стадіону "Арена Львів";

 створення системи внутрішнього контролю за використанням коштів держбюджету та забезпечення її належного функціонування.

Відповідно до норм статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
А. М. Дідик