Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.09.2017 № 18-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності сил цивільного захисту

На виконання рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності сил цивільного захисту, поінформовано Верховну Раду України (лист від 21.09.2017 № 02-1676) і МВС (лист від 21.09.2017 № 02-1678).

Рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 21.09.2017 № 02-1677) і Державній службі України з надзвичайних ситуацій (лист від 21.09.2017 № 02-1679). ДСНС також надіслано Звіт про результати аудиту.

Листами від 20.10.2017 № 01-14815/202 і від 28.11.2017 № 03-16843/202 ДСНС поінформувала Рахункову палату про результати розгляду рішення та вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень. Зокрема, на нараді керівного складу ДСНС розглянуті результати аудиту та затверджено План заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою порушень (наказ ДСНС від 17.10.2017 № 549).

На виконання пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює діяльність сил цивільного захисту, ДСНС надіслала на погодження:

− до МВС  проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту" та проект постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання надання платних послуг підрозділами, організаціями та установами Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";

 до заінтересованих органів державної влади  проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня" та "Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту".

Крім того, ДСНС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження описів та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та норми забезпечення", який погоджено із заінтересованими органами державної влади.

Окремим дорученням від 04.10.2017 № В-156 органам і підрозділам сил цивільного захисту доручено вжити заходів щодо проведення суцільної інвентаризації земельних ділянок та оформлення на них правовстановлюючої документації.

За результатами службового розслідування за фактом передачі чотирьох автоцистерн навчальним закладам, які не належать до сфери управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних служб, визначено внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 1006090 "Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва" в частині заміни напряму використання бюджетних коштів "Придбання пожежної техніки для проведення технічного переоснащення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" на "Придбання пожежної техніки для проведення технічного переоснащення органів та підрозділів цивільного захисту", а також передбачити аналогічні зміни в паспорті бюджетної програми за КПКВК 1006090 на 2018 рік.

З метою вдосконалення системи внутрішнього контролю протягом 2018 року передбачено переглянути структуру та чисельність підрозділів внутрішнього аудиту ДСНС і систему підвищення кваліфікації їх працівників.

За результатами розгляду вказаних листів, відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату", Рахункова палата вважає належними заходи, вжиті ДСНС для виконання її рекомендацій за результатами аудиту.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий