Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.09.2017 № 18-5

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 28.09.2017 № 07-1722).

Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Прем'єр-міністру України (лист від 28.09.2017 № 07-1723).

Відповідно до статті 37 Закону України «Про Рахункову палату», про результати аудиту поінформовано Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини (лист від 28.09.2017 № 07-1724).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від  28.09.2017 № 07-1725).

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув інформацію Рахункової палати про результати аудиту та звернувся до Кабінету Міністрів України (лист від 15.11.2017 № 04-15/12-956) з пропозицією доручити опрацювати цю інформацію, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і недопущення їх надалі.

На рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення Мінсоцполітики (доручення від 10.10.2017 № 38634/1/1-17) розглянути, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України, у разі необхідності прийняття рішень Урядом внести узгоджені пропозиції в установленому порядку.

У порядку реагування Мінсоцполітики (лист від 13.11.2017 № 22043/0/2-17/26) поінформувало, що на виконання доручення Прем'єр-міністра України В. Гройсмана до листа Рахункової палати розглянуло рішення і Звіт Рахункової палати.

Для сприяння вирішенню проблемних питань, які є в галузі оздоровлення та відпочинку дітей, Мінсоцполітики також заплановано розроблення у 2018 році проекту Державної цільової програми з оздоровлення та відпочинку дітей.

Мінсоцполітики для забезпечення міжвідомчої координації заходів із оздоровлення та відпочинку дітей утворено центральний міжвідомчий оперативний штаб з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей за участю представників центральних органів виконавчої влади, оновлений склад якого затверджено наказом від 24.10.2017 № 1680. Наприкінці року на його засіданні будуть підбиватися підсумки проведення оздоровчої кампанії 2017 року.

Для здійснення контролю та координації заходів з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2017 році розпочато другий етап проведення атестації дитячих закладів регіональними атестаційними комісіями. Проведено державну атестацію 76 із 572 таких закладів.

З метою уникнення ситуацій щодо оздоровлення дітей закладами без державної атестації передбачено внесення відповідних змін до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426. МДЦ «Артек» за новим місцезнаходженням наказом МОЗ від 12.10.2017 № 1252 «Про ліцензування медичної практики» включено до переліку ліцензіатів.

У рамках усунення порушень, встановлених Рахунковою палатою, щодо підтвердження правомірності видачі путівок до МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» Мінсоцполітики надіслало листи до обласних, Київської міської держадміністрацій щодо підтвердження правомірності видачі таких путівок, а у разі допущення порушень вжити заходів з відшкодування завданих державному бюджету збитків і притягнення до встановленої законом відповідальності працівників.

Мінсоцполітики повідомлено про опрацювання плану заходів для виконання рекомендацій за результатами аудиту, яким, зокрема, передбачається внесення змін до низки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Мінсоцполітики, а також перелік заходів з контролю за виконанням законодавства щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

Відповідно до норм статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», стан реалізації рекомендацій Рахункової палати надалі перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий