Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.07.2019 № 17-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності управління бюджетними коштами, виділеними Державній службі України з надзвичайних ситуацій на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту

На виконання рішення Рахункової палати від 09.07.2019 № 17-2 про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності управління бюджетними коштами, виділеними Державній службі України з надзвичайних ситуацій на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту, поінформовано Верховну Раду України та рекомендовано розглянути матеріали аудиту на засіданнях комітетів Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та з питань науки і освіти (лист від 15.08.2019 № 03-2371).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 15.08.2019 № 03-2372).

На виконання рішення Рахункової палати рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству внутрішніх справ України для розгляду і реагування (лист від 15.08.2019 № 03-2373).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" рішення та Звіт про результати аудиту надіслано Державній службі України з надзвичайних ситуацій для розгляду і реагування (лист від 15.08.2019 № 03-2374).

Секретаріатом Кабінету Міністрів України надано доручення (від 02.09.2019 № 18092/0/2-19) МВС, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МОН і ДСНС розглянути лист Рахункової палати та поінформувати про результати Кабінет Міністрів України і Рахункову палату.

Міністерство внутрішніх справ України (листи від 24.09.2019 № 12909/05/35-2019 та від 24.09.2019 № 12923/05/15-2019) і Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 10.09.2019 № 03-12809/202) поінформували Рахункову палату про розроблення та затвердження наказом ДСНС від 06.09.2019 № 513 Плану заходів ДСНС щодо усунення виявлених Рахунковою палатою порушень та недоліків за результатами аудиту ефективності управління бюджетними коштами, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту, яким, зокрема, передбачено розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань підготовки кадрів у сфері цивільного захисту. Про виконання плану заходів буде поінформовано додатково (до 5 березня 2020 року).

Міністерством освіти і науки України (лист від 07.10.2019 № 1/12-5336) поінформовано про розроблення:

змін до Закону України "Про вищу освіту" з метою приведення у відповідність із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

проєктів законів України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" та інших законів України щодо фінансування вищої освіти", "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування вищої освіти" та "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ";

проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження формули розподілу обсягу видатків загального фонду державного бюджету між закладами вищої освіти на підготовку кадрів на умовах державного замовлення та забезпечення діяльності їх баз практики".

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун