Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.07.2019 № 17-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

На виконання рішення Рахункової палати від 09.07.2019 № 17-1 (далі – Рішення) інформацію про результати аудиту ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України (далі – єдиний збір) надіслано Верховній Раді України (лист від 29.07.2019 № 16-2209).

Згідно зі статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі Рішення із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 29.07.2019 № 16-2210).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" Рішення та Звіт про результати аудиту надіслано також Державній фіскальній службі України (лист від 29.07.2019 № 16-2211) для вжиття заходів щодо реалізації наданих пропозицій та Голові Державної митної служби України (лист від 29.07.2019 № 16-2212) для врахування в подальшій роботі.

Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України Кубівим С. І. надано доручення від 07.08.2019 № 26372/1/1-19 Міністерству фінансів України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству аграрної політики і продовольства України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній фіскальній службі України, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національній поліції України розглянути Рішення відповідно до компетенції, вжити заходів до усунення виявлених порушень та за результатами поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати узгоджені пропозиції в установленому порядку.

Міністерство фінансів України інформувало Рахункову палату (лист від 10.09.2019 № 34020-01-2/22681), що з метою актуалізації положень Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569, Мінфіном розроблено відповідний проєкт постанови, який внесено на розгляд Уряду. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.08.2019 № 782 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. № 636", яка набирає чинності з 27.11.2019.

Мінфіном також повідомлено про підготовку проєкту комплексних змін до Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині найменування єдиного збору. Після затвердження змін до Бюджетного кодексу України відповідні зміни будуть внесені до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію", а також Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мінфіну від 20.09.2012 № 1011 "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".

Мінфіном також підготовлено проєкт наказу "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", яким, зокрема, передбачено внесення змін до Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Мінфіну від 01.11.2017 № 898, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.11.2017 за № 1429/31297, в частині застосування поняття єдиного збору відповідно до Закону України від 06.09.2018 № 2530 "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України".

Крім того, за інформацією Мінфіну, відповідно до Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну митну політику, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 542-р, ведеться робота щодо підготовки проєктів нормативно-правових актів з метою розмежування повноважень Мінфіну, Держмитслужби та ДПС.

Водночас Мінфіном зазначено, що під час внесення змін до методики прогнозування надходжень єдиного збору буде розглянуто рекомендації Рахункової палати щодо її вдосконалення.

Міністерство інфраструктури України (лист від 02.09.2019 № 9862/35/10-19) підтримало пропозиції Рахункової палати, викладені в Рішенні, зокрема, Мінінфраструктури розпочато підготовку проєкту постанови з метою внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" в частині приведення ставок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, наведених у додатку до цієї постанови, у відповідність до ставок єдиного збору, передбачених у Законі України від 04.11.1999 № 1212 "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

Крім того, Мінінфраструктури підтримано пропозицію Рахункової палати щодо запровадження справляння єдиного збору у формі двох платежів: за здійснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) заходів офіційного контролю та за проїзд автомобільними дорогами України і поінформовано про готовність, у межах компетенції, долучитись до розроблення відповідного законопроєкту.

Міністерство внутрішніх справ України (лист від 27.08.2019 № 11795/01/31-2019) та Національна поліція України (лист від 11.09.2019 № 10475/04/20-2019) повідомили про готовність взяти участь в опрацюванні відповідного законопроєкту щодо вдосконалення справляння єдиного збору.

Державною фіскальною службою України (листи від 21.08.2019 № 462/3/99-99-19-01-02-11, від 30.08.2019 № 17259/5/99-99-19-01-02-16) надано інформацію про результати розгляду Рішення і повідомлено про підтримку пропозиції Рахункової палати щодо внесення змін до законів України та інших нормативно-правових актів і готовність, у межах компетенції, взяти участь у їх опрацюванні.

ДФС, зокрема, повідомила про опрацювання та погодження із зауваженнями проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451", розробленого Мінфіном, яким передбачено визначення порядку здійснення посадовими особами митних органів у пунктах пропуску через державний кордон України контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень.

Разом з тим слід зазначити, що зауваження ДФС щодо некоректних цифр у Звіті та висновків у частині транзитних переміщень транспортних засобів і вантажів в Україну та з України є безпідставними, оскільки ці дані відображені в акті, складеному за результатами аудиту і підписаному посадовими особами ДФС. Крім того, в процесі обговорення проєкту Звіту відповідно до вимог статті 35 Закону України "Про Рахункову палату" і на засіданні Рахункової палати ДФС не було надано обґрунтованих відповідними фактами та статистичними даними пояснень причин розбіжностей між даними про кількість транспортних засобів і вантажів, які були ввезені в Україну та вивезені з України в митному режимі транзиту.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь

 

Керівник контрольної групи заходу
державного зовнішнього
фінансового контролю (аудиту)
Л. І. Невгод