Рахункова палата провела VI засідання Робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф

26.11.2020 17:53

Світ все частіше потерпає від катастроф. Зростають витрати на подолання наслідків таких катастроф, а також і збитки, які завдані катастрофами. Питання природно-техногенної безпеки, як для кожної країни так і в цілому світі, стають першочерговими. Об’єднують свої зусилля і ВОА. Проведення національних та міжнародних аудитів з питань зниження ризиків виникнення катастроф та ліквідації їх наслідків і напрацювання спільних рекомендацій Урядам своїх країн щодо створення дієвих і ефективних інструментів попередження та ліквідації катастроф стають пріоритетними у діяльності ВОА та Робочих груп EUROSAI. Такою є і місія робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф.

Про це заявив член Рахункової палати Віктор Богун під час VI засідання Робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф. З огляду на пандемію COVID-19, засідання за участі 14-ти країн відбулося онлайн.

На засіданні були представлені результати завершених міжнародних аудитів, Рекомендації кращої практики проведення аудитів в сфері попередження і ліквідації наслідків повеней, а також проєкт Стратегічного плану розвитку робочої групи EUROSAI на 2021-2024 роки.

 «На сьогодні завершено та узгоджено результати двох спільних звітів: міжнародного аудиту попередження і ліквідації наслідків повеней (учасники - ВОА України, Польщі, Білорусі, Сербії, Грузії, Туреччини та Європейського суду аудиторів), а також міжнародного аудиту поводження з відходами та їх утилізації (учасники - ВОА України, Молдови, Сербії). Найближчим часом спільні звіти за результатами цих двох аудитів будуть спрямовані для підписання лідерами ВОА-учасників аудитів», - зазначив член Рахункової палати Віктор Богун. 

Крім того, на стадії узгодження перебуває міжнародний аудит на тему: «Транскордонне перевезення відходів в світлі положень Базельської конвенції» за участю ВОА України, Словаччини та Польщі.

«Сподіваюсь, проведені міжнародні аудити активізують діяльність урядів країн-учасників і привернуть більше уваги до нагальних проблем наших країн. Оскільки витрати на подолання наслідків катастроф зазвичай у багато разів перевершують витрати на їх попередження», - підкреслив Віктор Богун. Він додав, що сучасний світ все більше і більше диктує нам нові виклики і країни повинні не тільки бути готовими до них, а й знати як своєчасно і ефективно відповідати на це.

«З огляду на це та з метою продовження активної роботи в сфері попередження катастроф та ліквідації їх наслідків, подальшого проведення міжнародних координованих аудитів у цій сфері, забезпечення підвищення кваліфікації аудиторів, обміну досвідом та найкращою практикою, з питань аудиту в сфері попередження і ліквідації наслідків катастроф, впровадженні розробленої методології та відповідних міжнародних стандартів ISSAI, Рахункова палата України, яка очолює робочу групу за підтримки її членів, виступає з ініціативою про продовження мандата робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, на наступний період 2021-2024 років», - наголосив Віктор Богун.

У рамках VI засідання Робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф також проведено семінар на тему «Попередження техногенних катастроф: три кроки в майбутнє».

Перед учасниками семінару свої презентації представили:

- завідуючий кафедрою фізичної географії та геоекології, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Михаїла Гродзинського («Три академічні кроки у сфері попередження техногенних катастроф: визначення, оцінка, вирішення невизначеностей»);

- старший радник з питань навколишнього середовища та сталого розвитку Ради аудиту Республіки Індонезія Едварда Ганда Сіманжунтака («Техногенні катастрофи та їх аудити – урок, отриманий після попередніх аудитів техногенних катастроф»);

- головний аудитор ВОА Турецької Республіки Аріфе Кошкун («Застосування міжнародних стандартів ISSAI серії 5500 в аудитах катастроф: природних і техногенних»).

У засіданні та семінарі, які тривали 24-25 листопада, взяли участь представники 14 країн (Албанія, Білорусь, Болгарія, Грузія, Італія, Казахстан, Латвія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна та запрошений гість - Індонезія)  і Європейського суду аудиторів.

Довідково:

Робочу групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф створено в 2014 році згідно з резолюцією IX Конгресу EUROSAI. Протягом усього періоду групу очолює Рахункова палата України.

Створенню Робочої групи передував майже 10-річний період Так, у вересні 2005 року 11 ВОА – членами EUROSAI WGEA підтримано ініціативу Рахункової палати України щодо створення у рамках EUROSAI WGEA постійної Спеціальної підгрупи з аудиту ліквідації наслідків природних, техногенних катастроф та радіоактивних відходів. У подальшому Рахункова палата України, як Голова Спеціальної підгрупи, ініціювала процес трансформації Спеціальної підгрупи в Спеціальну групу EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, а з 2014 році –в Робочу групу EUROSAI з метою практичного впровадження на регіональному рівні стандартів, які були розроблені Робочою групою INTOSAI з підзвітності та аудиту допомоги, пов'язаної з катастрофами. У 2020 році робоча група об'єднувала 19 вищих органів аудиту, з яких 17 ВОА – членів робочої групи та 2 спостерігачі.