Рахунковою палатою надано умовно-позитивний висновок щодо фінансової та бюджетної звітності Мінцифри

09.07.2021 09:00

У фінансовій та бюджетній звітності Мінцифри за 2020 рік аудиторами виявлені суттєві, але невсеохоплюючі викривлення, що стало підставою для Рахункової палати надати умовно-позитивний висновок щодо цієї звітності, – свідчать результати фінансового аудиту Міністерства цифрової трансформації України за 2020 рік. Відповідальний за проведення аудиту – член Рахункової палати Ігор Яремчук.

Аудит засвідчив завищення в обліку балансової вартості активів на суму 1,3 млн грн у зв’язку із віднесенням вартості технічної підтримки та програмного забезпечення до первісної вартості об’єкта основних засобів, що призвело до викривлення даних фінансової звітності на зазначену суму, у бюджетній звітності завищено видатки розвитку та занижено видатки споживання.

Встановлено, що Мінцифри безпідставно нараховано та сплачено премій і стимулюючих виплат на загальну суму 258,2 тис. грн, які в повному обсязі відшкодовано до бюджету під час аудиту. Зазначене свідчить про завищення на цю суму у фінансовій звітності витрат на виконання бюджетних програм за обмінними операціями, а у бюджетній звітності – видатків.

Положення про облікову політику в Мінцифри є формальним, оскільки не передбачає ведення обліку запасів у розрізі матеріально відповідальних осіб за кожним субрахунком у кількісному та сумарному вимірах, не містить плану рахунків бухгалтерського обліку, характерної кореспонденції субрахунків. Графіком документообороту первинних бухгалтерських документів не визначено строків зберігання документів та порядку їх передачі до архіву.

Мінцифри не забезпечено належного планування видатків на оплату праці, розрахунки до проєкту кошторису не обґрунтовують показників видатків, що включаються до кошторису, що є порушенням та спричинило завищення видатків на оплату праці у проєкті кошторису на 11,2 млн гривень.

Розмір надбавки за інтенсивність праці державним службовцям затверджувався наказом державного секретаря Мінцифри індивідуально кожному державному службовцеві (середньорічні мінімальний та максимальний рівні становили 267% – 468% відповідно).

Причина – завищення планових видатків на оплату праці та наявність економії фонду оплати праці, що виникла у зв’язку із значною кількістю вакантних посад (майже 18% штатної чисельності).

Аудит засвідчив, що структура та штатний розпис Мінцифри потребують оптимізації, оскільки в окремих директоратах штатним розписом на 2020 рік затверджено кількість керівного складу, що становила 60% загальної штатної чисельності структурного підрозділу. Так, до складу Директорату розвитку кібербезпеки, Директорату розвитку цифрових інструментів протидії корупції та Директорату регіональної цифровізації входило по дві експертні групи. Штатна чисельність кожного директорату становить 5 од., у тому числі директор – 1 шт. од., керівник експертної групи – 2 шт. од. та головний спеціаліст – 2 шт. одиниці. Зазначене є наслідком нормативного неврегулювання мінімальної штатної чисельності директорату та експертної групи, яка входить до його складу.

Аудитори відзначають: в окремих випадках це не сприятиме продуктивному застосуванню трудових ресурсів у робочих процесах. Створюються умови для розбалансування співвідношення державних службовців категорії «Б» до категорії «В», збільшення розміру заробітної плати окремим державним службовцям категорії «Б», що може призводити до нераціонального використання видатків на оплату праці розпорядником бюджетних коштів.

Уваги потребує і питання виділення Мінцифри приміщень для створення належних умов праці персоналу міністерства. Станом на 31 грудня 2020 року за норми 6 кв. м на одного працівника фактична площа була у 2 рази меншою.

Рахункова палата рекомендує Кабінету Міністрів України врегулювати ці питання.

Виявлені системні порушення та недоліки, на думку аудиторів, є наслідком неефективного застосування Мінцифри таких елементів внутрішнього контролю, як внутрішнє середовище, управління ризиками, заходи контролю, інформація та комунікація.

Звіт та рішення за результатами аудиту будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Рахункової палати.