Недофінансування та законодавча неврегульованість гальмують розвиток надрокористування в Україні - Рахункова палата

23.04.2019 16:38

Законодавче та фінансове забезпечення діяльності державних органів, уповноважених формувати та реалізовувати державну політику у сфері розвитку мінерально-сировинної бази, унеможливлюють належне функціонування та сталий розвиток надрокористування в країні. У зв'язку з чим геологічна галузь занепадає, матеріально-технічна база державних підприємств не відповідає сучасним потребам, а здійснювані геологорозвідувальні роботи не сприяють економічному розвиткові держави. Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази. Відповідальний за підготовку Звіту - член Рахункової палати Віктор Богун.

Затверджена у 2011 році Верховною Радою України Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року внаслідок значного недофінансування не виконується, а її мета й очікувані результати не досягаються. Так, аудит засвідчив, що у 2011‑2018 роках ця Програма профінансована лише на 14 відс. запланованих обсягів.

Як наслідок, недовиконано запланованих геологічних робіт, а отже, недоотримано запланованих приростів запасів і ресурсів корисних копалин. З 2013 року державні підприємства галузі не отримували коштів на технічне переоснащення, що створює ризики нездатності цими підприємствами виконувати заплановані геологорозвідувальні роботи. Крім того, недофінансування геологорозвідувальних робіт протягом 2016‑2018 років призводить до закриття об'єктів за фактом виконаних робіт.

При цьому незавершення розпочатих раніше робіт створює ризики безрезультатного витрачання майже 1,5 млрд грн державних коштів, сплачених у попередні періоди. У зв'язку з інфляцією та втратою актуальності проектно-кошторисною документацією, розробленою 5‑10 років тому, необхідна для завершення розпочатих робіт сума може сягати понад 7 млрд гривень.

Разом з тим наявний потенціал галузі за умови достатніх інвестицій та прозорості дозвільних і контрольних процедур може забезпечити економічне зростання та ресурсну незалежність держави (збільшення експортного потенціалу або зменшення імпортозалежності в корисних копалинах, необхідних для промислового виробництва).

Звіт і рішення Рахункової палати про результати аудиту будуть розміщені на офіційному веб-порталі установи.