Прогнозні показники неподаткових надходжень до держбюджету щороку занижуються — Рахункова палата

18.07.2019 10:30

Прогнозні показники неподаткових надходжень до держбюджету щороку занижуються. Це виявлено Рахунковою палатою за результатами аудиту ефективності планування і прогнозування неподаткових надходжень до державного бюджету. Відповідальний за аудит — член Рахункової палати Цезар Огонь.

Зокрема, прогнозний обсяг неподаткових надходжень, визначений у проектах законів про Державний бюджет України на 2016–2018 роки, що подавалися до Кабінету Міністрів України, менший на 50 млрд грн (14,5 відс.), ніж планові показники, затверджені законами, і на 102 млрд грн (25,7 відс.) фактичних надходжень. Це негативно впливало на процес управління бюджетними коштами.

Загальний обсяг неподаткових надходжень за 2016–2018 роки становив майже 400 млрд грн (17 відс. усіх доходів Державного бюджету України). Планування та прогнозування доходів Державного бюджету України на 2016–2019 роки, у тому числі неподаткових надходжень, а також розроблення проектів законів про Державний бюджет України на ці роки відбувалося за відсутності Основних напрямів бюджетної політики та схвалених Верховною Радою України основних цілей і пріоритетів бюджетної політики на наступний рік.

Мінфіном не забезпечено якісного, обґрунтованого та результативного прогнозування неподаткових надходжень до держбюджету, що призвело до суттєвих щорічних відхилень їх прогнозних показників від планових і фактичних.

Через відсутність сучасної методики прогнозування показників доходів більшості видів неподаткових надходжень за кодами бюджетної класифікації здійснювалось методом множення очікуваного показника у поточному році на розрахунковий середній відсоток його зростання за попередні роки. У результаті такого розрахунку є ризики повторення у наступних роках негативних тенденцій виконання показників держбюджету минулих періодів.

У структурі неподаткових надходжень протягом 2016—2018 років доходи від власності та підприємницької діяльності становили від 50 до 56 відс., власні надходження бюджетних установ — від 28 до 33 відс. і менше 19 відс. від адмінзборів, доходів від некомерційної діяльності тощо. Доходи від власності та підприємницької діяльності у 2017 році порівняно з попереднім роком зросли на 38,7 відс. (20 млрд грн), тоді як у минулому році зменшилися до 22 відс. (16 млрд грн). Водночас плановий показник 2019 року передбачає ріст лише на 9,4 відс.(8 млрд грн).

Системні відхилення прогнозних і планових показників неподаткових надходжень від їх фактичних обсягів свідчать про неякісне планування та прогнозування таких надходжень. Як наслідок — щорічні невраховані резерви доходів державного бюджету.

Головні розпорядники бюджетних коштів, керуючись частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, приймали рішення про збільшення обсягів показників власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду після ухвалення закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Встановлено, що Законом України «Про Державний бюджет України» на 2016 рік власні надходження бюджетних установ затверджено в обсязі 19 млрд грн, а фактичні надходження становили 34 млрд грн, перевиконання – 15 млрд гривень. У 2017 і 2018 роках перевиконання — 13,3 і 20,5 млрд грн відповідно.

Аудит засвідчив, що Мінфіном не забезпечено належної координації роботи з Мінекономрозвитку, ДФС, ФДМУ під час прогнозування надходжень до держбюджету частини чистого прибутку державних підприємств, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частини) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, та надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном.

Прогнозування здійснювалося без затверджених фінансових планів господарських товариств. Так, фінансові плани НАК «Нафтогаз України», частка якої у загальній сумі доходів становить 80 відс., затверджувалися Кабміном із затримкою від 11 місяців (2017 рік) до 1 року та 3 місяців. На 2018 рік фінансовий план НАК „Нафтогаз України” не затверджено. Отже, інформація, яка надавалась Міенекономрозвитку до Мінфіну була недостовірною. Як наслідок, різниця між прогнозованим і фактичними показниками — 17,7 млрд грн, а плановий показник у 2018 році перевиконано на 5,6 млрд грн.

Мінфіном і НБУ не забезпечено якісного, узгодженого прогнозування надходжень частини прибутку до розподілу НБУ, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету України, оскільки чинним законодавством передбачено, що остаточно обсяг таких надходжень визначається після затвердження державного бюджету на відповідний бюджетний період і настання цього періоду.

Рахункова палата рекомендує внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема Бюджетного та Податкового кодексів України, щодо упорядкування видів і бюджетної класифікації неподаткових надходжень, їх прогнозування, планування та справляння до Державного бюджету України.

Звіт і рішення про результати аудиту буде оприлюднено на офіційному вебсайті Рахункової палати.