Стандарти етики аудитора обговорено на міжнародному семінарі

24.09.2019 17:59

У Рахунковій палаті розпочався семінар «Практичне впровадження міжнародних стандартів ISSAI 30 та ISSAI 40», які стосуються етики діяльності працівників вищих органів контролю та підтримки системи контролю якості їх роботи. Ділитися своїм досвідом та переймати український, у Київ прибули представники Державного контролю Латвійської Республіки.

Секретар Рахункової палати – керівник апарату Вадим Ходаковський на відкритті заходу відзначив традиційність проведення семінарів, на яких українські аудитори здобувають нові знання у сфері проведення аудитів. Так, лише минулого року за участі експертів Державного контролю Латвійської Республіки в Рахунковій палаті відбулося два семінари, на яких обговорювалися питання зовнішнього фінансового контролю органів місцевого самоуправління та аспекти аудиту ефективності, їх особливості й практична користь. Сьогоднішній захід має ознайомити українських аудиторів з практикою впровадження стандартів ISSAI 30 та ISSAІ 40.

Звертаючись до учасників семінару, Вадим Ходаковський нагадав, що впровадження міжнародних стандартів – одна з пріоритетних цілей Рахункової палати, визначених у Стратегії її розвитку. Питання надзвичайно актуальні, оскільки і ISSA 30 (Кодекс етики), і ISSAІ 40 (Контроль якості для вищих органів аудиту) є тими міжнародними стандартами, що закладають підґрунтя поведінки аудиторів, допомагають у повсякденній роботі. Крім того, якісне здійснення аудиторських процедур (від планування, збору відповідних і достатніх доказів, написання звітів на високому професійному рівні) підвищує авторитет вищого органу аудиту.

Член Ради Держконтролю Латвійської Республіки Едгарс Корчагінс також відзначив, що у жовтні спливає 10 років з часу підписання договору про співпрацю між вищими органами аудиту України і Латвії. Це були плідні роки співпраці в міжнародних організаціях і в рамках двосторонніх відносин. Отже, від семінару латвійські колеги чекають професійного діалогу та обговорення актуальних питань.

 

Довідково:

ISSAI 30 «Кодекс етики» – міжнародний стандарт INTOSAI, який має на меті забезпечити вищі органи аудиту (ВОА) та їхніх співробітників сукупністю цінностей та принципів, на яких базується поведінка аудиторів. Кодекс містить загальний підхід до етичної поведінки, опис загальних обов’язків ВОА та п’ять фундаментальних цінностей, які визначають етичну поведінку: доброчесність, незалежність та об’єктивність, компетентність, професійна поведінка, конфіденційність та прозорість.

ISSAI 40 «Контроль якості для ВОА» – міжнародний стандарт INTOSAI, який має на меті сприяти ВОА у створенні та підтримці відповідної системи контролю якості, що охоплює усю діяльність ВОА, яка б відповідала його мандату (повноваженням) і умовам функціонування, а також враховувала його ризики для забезпечення якості. Адже одним з основних завдань ВОА є постійне підвищення якості аудитів, що впливає на репутацію і авторитет ВОА та його здатність здійснювати свої повноваження на належному професійному рівні.