Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 14.04.2020 № 10-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави

На виконання рішення Рахункової палати інформацію щодо результатів аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави, надіслано Верховній Раді України (лист від 14.05.2020 № 18-1144).

Відомості щодо результатів аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінетові Міністрів України (лист від 14.05.2020 № 18-1148).

Рішення Рахункової палати щодо результатів аудиту направлено профільним комітетам Верховної Ради України: Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (лист від 14.05.2020 № 18-1145), Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 14.05.2020 № 18-1146).

Рішення Рахункової палати надіслано також Міністерству розвитку громад та територій України (лист від 14.05.2020 № 18-1147).

Поінформовано Державну службу України з питань праці про виявлені під час аудиту ознаки порушення ФОП Парицький О. В. законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин (лист від 14.05.2020 № 18-1149), Державну податкову службу України про можливі порушення платником податків ФОП Парицький О. В. законодавства про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету (лист від 14.05.2020 № 18-1150).

Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків надіслано Вінницькій обласній раді (лист від 14.05.2020 № 18-1159), Вінницькій обласній державній адміністрації (лист від 14.05.2020 № 18-1160), департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації (лист від 14.05.2020 № 18-1156), департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької обласної державної адміністрації (лист від 14.05.2020 № 18-1157), департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації (лист від 14.05.2020 № 18-1158), Томашпільській районній раді (лист від 14.05.2020 № 18-1151), Стрижавському дитячому будинку-інтернату (лист від 14.05.2020 № 18-1152), КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної ради» (лист від 14.05.2020 № 18-1153), КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради» (лист від 14.05.2020 № 18-1154), КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» (лист від 14.05.2020 № 18-1155).

Про виявлені при здійсненні аудиту ознаки кримінальних правопорушень повідомлено Офіс Генерального прокуратура (лист від 14.05.2020 № 18-1161).

Окрім того, повторно надіслано листи Міністерству розвитку громад та територій України (від 06.07.2020 № 18-1611 та від 31.08.2020 № 18-2078), Державній службі України з питань праці (від 11.08.2020 № 18-1989), Вінницькій обласній державній адміністрації (від 27.10.2020 № 18-2535) щодо інформування Рахункової палати про вжиті заходи за результатами розгляду її рішення.

На виконання рішення Рахункової палати Прем'єр-міністром України Д. Шмигалем надано доручення від 01.06.2020 № 20380/1/1-20 Мінфіну, Мінрегіону, Мінекономіки, Вінницькій облдержадміністрації розглянути та вжити вичерпних заходів до виконання рекомендацій Рахункової палати та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; з питань, що потребують прийняття рішень Уряду – подати проєкти актів в установленому порядку.

Міністерство фінансів України (листи від 23.06.2020 № 05130-02-2/18849 та від 02.07.2020 № 05130-03-3/19898) поінформувало, що у рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р) та відповідно до Плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019−2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 77-р) передбачено прийняття законодавчих актів з метою формування ефективного місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, розмежування повноважень з урахуванням принципу субсидіарності та повсюдності місцевого самоврядування тощо.

В листі Мінфіну також зазначено, що ним передбачається розроблення проєктів нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» і підготовка змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, що забезпечить упорядкування розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів та органами виконавчої влади, їх фінансового забезпечення з урахуванням об’єднання територіальних громад та впровадження реформ у галузях освіти, охорони здоров’я та інших сферах.

Міністерством розвитку громад та територій України (листи від 17.06.2020 № 7/15.2/10092-20 та від 31.07.2020 № 7/15.2/13238-20) поінформовано, що ним делеговано повноваження з питань проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності – Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», у складі якої створена Атестаційна архітектурно-будівельна комісія. Відповідь щодо результатів розгляду цією комісією питання позбавлення осіб − представників ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг», якими допущено підписання актів приймання будівельних робіт, що фактично не виконано, кваліфікаційних сертифікатів, на адресу Рахункової палати станом на 01.12.2020 не надходила.

Державною службою України з питань праці (листи від 22.05.2020 № 3447/2.2/3.1-20, від 15.06.2020 № 3959/2.2/3.1-20 та від 07.09.2020 № 6180/2.1/3.1-20) поінформовано, що порушень законодавства про працю з боку ФОП Парицький О. В. не встановлено.

Головним управлінням Державної податкової служби у Вінницькій області (лист від 11.06.2020 № 13595/9/02-32-33-04) поінформовано, що ним планується розгляд питання щодо проведення перевірки ФОП Парицький О. В.

Вінницькою обласною радою (листи від 18.06.2020 № 207-05-883 та від 03.11.2020 № 207-05-1472) поінформовано, що на позачерговій 46 сесії обласної Ради 7 скликання 29 жовтня 2020 року розглянуто проєкт рішення обласної Ради «Про Звіт Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави». Водночас за результатами голосування відповідний проєкт рішення не прийнятий депутатами обласної Ради 7 скликання.

Вінницькою облдержадміністрацією (листи від 12.06.2020 № 01.01-23/3719 та від 11.11.2020 № 01.01-29/6910) поінформовано, що:

− розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.06.2020 № 373 затверджено План заходів Вінницької обласної державної адміністрації щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті про результати аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області в частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави (далі – План заходів);

− листом від 14.05.2020 № 01.01-24/3100 до Кабінету Міністрів України надано пропозиції щодо вдосконалення методології програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

Також Вінницькою облдержадміністрацією надано інформацію про виконання Плану заходів, згідно з якою чотирнадцять з п’ятнадцяти передбачених заходів виконано у повному обсязі, один – частково, зокрема:

− рішенням 42 сесії 7 скликання від 21.02.2020 № 936 «Про передачу-приймання майна» та рішенням 46 сесії 7 скликання від 29.10.2020 № 936 «Про передачу-приймання майна» передано 17 спеціалізованих автомобілів на баланс місцевих амбулаторій сімейної медицини загальної практики загальною вартістю 9046,2 тис. грн;

− наказом начальника управління будівництва Вінницької облдержадміністрації від 29.07.2020 № 2-ОД затверджено критерії відбору проєктів (об’єктів) будівництва (капітального ремонту, реконструкції та реставрації) при підготовці пропозицій до програм соціально-економічного розвитку регіону (стратегій регіонального розвитку);

− наказом начальника управління будівництва Вінницької облдержадміністрації від 29.07.2020 № 3-ОД затверджено методичні рекомендації про порядок узгодження між замовниками робіт та балансоутримувачами пропозицій щодо видів і обсягів робіт; завдань на проєктування; переліку обладнання; устаткування, яким необхідно оснастити заклади; терміни початку та закінчення робіт;

− проведено інвентаризацію об’єктів завершеного та незавершеного будівництва (у тому числі розробленої та оплаченої проєктно-кошторисної документації), що перебувають на балансі департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації. За її результатами станом на 06.11.2020: виявлено 129 об’єктів незавершеного будівництва, роботи на яких розпочато з 1990 року; встановлено потребу в продовжені будівництва 70 об’єктів, передачі на баланс – 9 об’єктів, оформленні декларацій готовності – 26 об’єктів;

− введено в експлуатацію чотири амбулаторії сімейної практики – загальної медицини та придбано мультимедійне обладнання для підключення 131 амбулаторії до широкосмугового інтернету;

− додатковою угодою від 28.05.2020 № 2 розірвано договір оренди автомобіля вартістю 539,0 тис. грн з Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Віноблагроліс»;

− головою Вінницької облдержадміністрації затверджено Зведений оперативний план діяльності внутрішнього аудиту Вінницької облдержадміністрації (від 14.07.2020 № 01.01-18/837), у якому передбачено проведення у ІІ півріччі 2020 року оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в департаменті будівництва, містобудування та архітектури, а також департаменті охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації.

Департаментом фінансів Вінницької обласної державної адміністрації (лист від 18.06.2020 № 06-1-46/1413-15-07) поінформовано, що наказом департаменту від 18.06.2020 № 32 затверджені заходи щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, викладених у звіті про результати аудиту.

Томашпільською районною радою Вінницької області (лист від 18.06.2020 № 64) поінформовано, що звіт про результати аудиту розглянуто та прийнято до уваги.

Офісом Генерального прокурора (лист від 02.06.2020 № 09/2/1-49762-20) поінформовано, що за результатами розгляду матеріалів аудиту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000946 від 28.05.2020 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України, яке доручено вести слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

Про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, департамент будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації, Стрижавський дитячий будинок-інтернат, КНП «Авторемонтна база закладів охорони здоров’я Вінницької обласної ради», КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради», КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради» не поінформували Рахункову палату у місячний строк.

Зазначене вище свідчить про необхідність проведення відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» подальшого моніторингу виконання пропозицій Рахункової палати.

  

Заступник Голови Рахункової палати
А. В. Майснер