Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 04.08.2020 № 20-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, за завданням (напрямом) № 5 (відповідальний – член Рахункової палати Іванова І. М.)

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, у тому числі за завданням (напрямом) № 5 (відповідальний – член Рахункової палати Іванова І. М.), надіслано Верховній Раді України (лист від 19.10.2020 № 05-2476).

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України від 02.07.2015 № 576-VIII «Про Рахункову палату» рішення та Звіт надіслано Апарату Верховної Ради України (лист від 19.10.2020 № 05-2478) для розгляду і реагування.

Також Рішення та Звіт для розгляду і реагування надіслано Автобазі Управління справами Апарату Верховної Ради України (лист від 19.10.2020 № 05-2480), Державному підприємству «Управління житловими будинками» Управління справами Апарату Верховної Ради України (від 19.10.2020 № 05-2486), Державному підприємству «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Апарату Верховної Ради України» (від 19.10.2020 № 05-2485), Державному підприємству «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України» (від 19.10.2020 № 05-2483), Державному підприємству «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» (від 19.10.2020 № 05-2482), Державному підприємству «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» (від 19.10.2020 № 05-2481), Державному підприємству «Пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі» Управління справами Апарату Верховної Ради України» (від 19.10.2020 № 05-2475), Управлінню адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (лист від 19.10.2020 № 05-2484).

Апарат Верховної Ради України поінформував Рахункову палату про виконання рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і порушень (листи від 20.11.2020 № 15/22-2020/217371 та від 24.02.2021 № 15/19-2021/62828). Так, Апаратом Верховної Ради України затверджено 24.02.2021 План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати для усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного аудиту, зокрема за завданням № 5. Відповідно до цього плану з 17 зазначених рекомендацій виконано лише 5, решта 12 – не виконані, а саме: розглянути питання про оптимізацію земельних ділянок, використання приміщень та площ, структуру управління державними підприємствами та бюджетними установами, що знаходяться у віданні, з огляду на основні завдання та функції, покладені на Апарат та Управління справами; переглянути умови контрактів з керівниками державних підприємств, які належать до сфери управління Управління справами, та узгодити їх із законодавством;

щодо Управління адмінбудинків: розглянути питання про можливість збільшення обсягу бюджетних коштів на капітальні видатки для виконання Управлінням адмінбудинками визначених функцій; з метою належного управління державним майном, що відповідно до законодавства знаходиться на балансі або у віданні Верховної Ради України та забезпечує її діяльність, переглянути існуючі порядки, зокрема, з питань передачі в оренду адміністративних приміщень Верховної Ради України та оренди приміщень сторонніх підприємств, установ і організацій; вирішити питання про право постійного користування земельною ділянкою бази відпочинку «Конча-Заспа» та відображення у бухгалтерському обліку;

щодо ДП «Їдальня»: підготувати проєкт розпорядчого акта для врегулювання питання розміщення ДП «Їдальня» в адміністративних приміщеннях Верховної Ради України;

щодо Автобази: вжити заходів для укладання зі сторонніми особами договорів про оренду місць стоянки транспортних засобів у металевих боксах відповідно до вимог законодавства; розглянути питання про внесення змін до Положення про порядок закріплення та використання автомобілів у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 04.12.2006 № 1246, щодо транспортного обслуговування автомобілями та водіями ДП «Їдальня» сторонніх фізичних і юридичних осіб;

щодо ДП «ДБК»: розглянути питання про забезпечення належного обліку прав власності та речових прав постійного користування земельними ділянками ДП «ДБК»; вжити заходів щодо сплати ДП «ДБК» до доходів державного бюджету відрахувань від оренди державного майна та земельного податку до відповідних бюджетів;

щодо ДП «УЖБ»: узгодити з вимогами законодавства питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на приміщення громадського призначення, вбудовані у житлові будинки, нежитлові приміщення та гуртожитки;

щодо ДП «ГК «Київ», ДП «ГК «Національний», ДП «УЖБ», ДП «ДБК», ДП «Їдальня»: розглянути питання про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України поінформувало Рахункову палату про складений план заходів та вжиті заходи з усунення порушень та недоліків (лист від 20.11.2020 № 15-7/46-2020/217374). Так, Управлінням адміністративними будинками затверджено 12.11.2020 План заходів з виконання вимог п. 4 рішення Рахункової палати від 04.08.2020 № 20-1 по Управлінню адміністративними будинками УС ВРУ. Відповідно до цього плану з 13 зазначених рекомендацій виконано лише 6, решта 7 – не виконані, а саме: вжити заходів щодо збільшення наповнення доходів спеціального фонду бюджету установи за рахунок оптимального використання (оренди) державного майна, яке знаходиться у сфері управління; вжити заходів щодо введення в експлуатацію системи контролю доступу до адміністративних будівель Верховної Ради України; вжити заходів щодо відшкодування зайво нарахованої додаткової заробітної плати (премії); вжити заходів для документального оформлення права користування основними засобами Управління адмінбудинками, зокрема щодо капітальних будівель бази відпочинку «Конча-Заспа»; забезпечити інвентаризацію договірних взаємовідносин з орендарями адміністративних приміщень Верховної Ради України та узгодити їх з чинним законодавством; унормувати взаємовідносини Управління адмінбудинками з державними підприємствами, бюджетними установами та організаціями, зокрема ДП «Їдальня», підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, громадськими організаціями, в частині забезпечення належного використання державного майна; вжити заходів щодо подальшого використання адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 8, для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України надіслала Рахунковій палаті затверджений План заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків від 05.11.2020 (лист від 09.11.2020 № 15-2/23-8). Відповідно до цього плану з 6 наданих Рахунковою палатою рекомендацій виконано лише 3, решта 3 – не виконані, а саме: переглянути калькуляції витрат на послуги закритої та відкритої стоянок транспортних засобів; вжити заходів щодо забезпечення укладання зі сторонніми особами договорів про оренду місць стоянки транспортних засобів у металевих боксах; вжити заходів щодо встановлення дієвої системи обліку в’їзду (виїзду) транспортних засобів на територію Автобази.

Державне підприємство «Пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі» Управління справами Апарату Верховної Ради України» поінформувало Рахункову палату щодо запланованих та вжитих заходів з усунення порушень та недоліків (лист від 03.12.2020 № 128). Відповідно до Плану заходів з усунення порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою в ДП «Пансіонат матері та дитини «Таврійські зорі», з 3 рекомендацій виконано лише 1, решта 2 – не виконані, а саме: при списанні державного майна дотримуватися вимог законодавства; створити умови для ефективного використання медичного обладнання.

Державне підприємство «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» поінформувало Рахункову палату щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час проведення аудиту (лист від 09.12.2020 № 356-12/20). Так, з 9 наданих Рахунковою палатою рекомендацій виконано лише 4, решта 4 – не виконані, а саме: в бухгалтерському обліку відобразити шість земельних ділянок, які за рішенням Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації протягом 1999–2011 років були виділені ДП «ДБК» (за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8, вул. Панаса Мирного, 28-а (2 ділянки), вул. Срібнокільська, 24, вул. Волинська, 10, вул. Мельникова, 53/55); забезпечити виконання зобов’язань щодо перерахування до місцевого бюджету належних сум земельного податку; забезпечити відрахування до державного бюджету доходів, отриманих від оренди державного майна; активізувати претензійно-позовну роботу з питань погашення дебіторської заборгованості, нарахувань і відшкодувань, штрафних санкцій, передбачених договорами оренди.

Державне підприємство «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України» надало Рахунковій палаті розроблений план заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків (лист від 09.12.2020 № 15-5/16-296). Відповідно до цього плану заходів з 3 наданих Рахунковою палатою рекомендацій виконано лише 2, решта – одне залишилося невиконаним, а саме: вжити заходів щодо перегляду усіх договорів оренди з урахуванням ставок, визначених додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 04.10.1995 № 786.

Державне підприємство «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Апарату Верховної Ради України» поінформувало Рахункову палату щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час проведення аудиту (лист від 10.12.2020 № 15-4/40-285). Так, відповідно до Плану заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків з 5 наданих Рахунковою палатою рекомендацій виконано лише 3, решта 2 – не виконані, а саме: вжиття заходів щодо відшкодування коштів, одержаних з недотриманням вимог законодавства та щодо перегляду усіх договорів оренди з урахуванням ставок, визначених додатком 2 до Методики № 786.

Державне підприємство «Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України» поінформувало Рахункову палату про розроблений план заходів і вжиті заходи з усунення порушень та недоліків (лист від 10.12.2020 № 15-6/30-213). Так, відповідно до цього плану з 6 зазначених рекомендацій виконано лише 3, решта 3 – не виконані, а саме: розглянути питання про унормування договірних взаємовідносин з Управлінням адмінбудинками в частині розміщення ДП «Їдальня» в адміністративних приміщеннях Апарату та визначити порядок сплати комунальних послуг; врегулювати питання договірних відносин між суб’єктами господарювання ДП «Їдальня» та Автобаза щодо транспортного обслуговування; вжити заходів щодо безумовного дотримання договірних відносин з постачальниками продуктів, зокрема у частині стягнення штрафних санкції за невиконання умов договорів та перерахування отриманих штрафів до державного бюджету.

Державне підприємство «Управління житловими будинками» Управління справами Апарату Верховної Ради України поінформувало про врахування та виконання рекомендацій Рахункової палати в повному обсязі (лист від 01.12.2020 № 15-1/27-392).

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова