Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.04.2019 № 8-1

щодо Звіту про результати аналізу ефективності управління корпоративними правами держави у нафтогазовому комплексі

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу ефективності управління корпоративними правами держави у нафтогазовому комплексі (рішення та Звіт) надіслано Верховній Раді України (лист від 29.05.2019 № 02-1618).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 29.05.2019 № 02-1619).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (лист від 29.05.2019 № 02-1620), а також Фонду державного майна України (лист від 29.05.2019 № 02-1621).

Про виявлені під час здійснення контрольного заходу ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 351-1 Кримінального кодексу України, повідомлено Генеральну прокуратуру України (лист від 23.04.2019 № 10-1284).

За підсумками розгляду Звіту і рішення Рахункової палати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доручив Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку та ФДМУ опрацювати результати аналізу, вжити відповідних заходів реагування та поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету і Рахункову палату (лист від 12.06.2019 № 04-13/10-950(111456).

Кабінет Міністрів України (доручення від 02.07.2019 № 18828/3/1-19) доручив Мінекономрозвитку, Міненерговугіллю, Мінфіну, Мін’юсту, Мінсоцполітики, Держаудитслужбі, ФДМУ розглянути рішення Рахункової палати та вжити необхідних заходів. Про результати поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності внести пропозиції в установленому порядку.

ФДМУ поінформував (лист від 24.06.2019 № 10-17-11645), що, зокрема, актуалізовано інформацію про НАК «Нафтогаз», яка міститься в Реєстрі корпоративних прав держави; розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року № 1679»; проводиться робота із забезпечення ефективного управління належними державі пакетами акцій АТ «Укрнафтопродукт», ПАТ «НКП-Галичина» і ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а також продажу належних державі пакетів акцій зазначених акціонерних товариств.

Мінекономрозвитку повідомило (лист від 10.07.2019 № 3222-01/28352-03) про виконання однієї з двох рекомендацій Рахункової палати – щодо визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекономрозвитку від 19.09.2016 № 1577 «Про затвердження нової редакції Статуту публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (наказ Мінекономрозвитку від 09.07.2019 № 1160). При цьому, на думку Міністерства, питання забезпечення контролю за діяльністю господарських товариств не потребує додаткового врегулювання; повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління суб’єктами господарювання, що належать до сфери його управління, не потребують чіткого визначення. Мінекономрозвитку не вважає, що необхідно посилити персональну відповідальність керівників господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за неоприлюднення в установленому законодавством порядку інформації про діяльність таких товариств. Міністерство зауважило, що недоцільно вносити зміни до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832, у частині включення до напрямів проведення єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності стану своєчасності затвердження річних фінансових планів суб’єктів господарювання, а також оприлюднення в установленому законодавством порядку інформації про їх діяльність.

Держаудитслужба поінформувала (лист від 10.07.2019 № 05-11/357-2019), що питання забезпечення повноти здійснення державного фінансового контролю за діяльністю господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, актуальне і порушувалося ще у 2009 році, коли готувався проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 22 Господарського кодексу України», яким передбачено віднесення до суб’єктів господарювання державного сектору економіки також суб’єктів господарювання, які ними створені. Крім того, Держаудитслужбою зазначено: під час проведення заходів державного фінансового контролю у суб’єктів господарювання, які входять до нафтогазового комплексу, буде враховуватись інформація, викладена в рішенні Рахункової палати.

Мін’юст повідомив (лист від 10.07.2019 № 25980/8232-4-19/8.1.6), що у разі розроблення проєктів актів, спрямованих на вирішення порушених у рішенні Рахункової палати питань, забезпечить проведення їх правової експертизи.

Міненерговугілля (лист від 18.07.2019 № 02/31-6915) поінформувало про відсутність важелів впливу на НАК «Нафтогаз України». Водночас зазначило, що підготовлено звернення до наглядової ради ПАТ «Магістральні газопроводи України» щодо забезпечення ефективного контролю за своєчасністю та повнотою опублікування товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства.

Мінфін (лист від 19.07.2019 № 24020-02/1-5/18572) повідомив: АТ НАК «Нафтогаз України» не забезпечено виконання рішення загальних зборів акціонерів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 461-р), що призвело до недоотримання бюджетом 8,2 млрд гривень. Мінфін звертався до наглядової ради АТ НАК «Нафтогаз України» щодо забезпечення перерахування НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування» та «Укртранснафта» дивідендів до загального фонду державного бюджету в повному обсязі.

За інформацією, що надійшла від прокуратури міста Києва (лист від 17.05.2019 № 04/2/2-249-19), звернення Рахункової палати щодо незаконного перешкоджання у здійсненні заходів зовнішнього фінансового контролю з боку посадових осіб НАК «Нафтогаз України» надіслано до Головного управління Національної поліції у місті Києві. На сьогодні зазначені у зверненні відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 351-1 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук