ЗАТВЕРДЖЕНО
постановами Колегії Рахункової палати
від 25 листопада 2014 року № 23−8
та від 26 лютого 2015 року № 39
 

План роботи Колегії Рахункової палати на 2015 рік

І квартал

Розділ І. Питання, які підлягають обов'язковому розгляду

 
Дата засідання − 27 січня 2015 року
 
1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії медичних наук України на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до її сфери управління.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
2. Звіт про результати аналізу використання у Харківській, Сумській та Полтавській областях коштів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природно-математичних і технологічних дисциплін.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (Сіваченко О. О.).
 
3. Звіт про результати аналізу нормативно-правового забезпечення Кабінетом Міністрів України виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В. П.
 
4. Спільний звіт про результати міжнародного аудиту (контролю) використання коштів державного бюджету, виділених на попередження та ліквідацію природних пожеж.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я.
 
5. Спільний звіт про результати міжнародного паралельного/координованого аудиту діяльності щодо зменшення ризику виникнення катастроф.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я.
 
6. Методичні рекомендації з проведення Рахункової палатою аудитів проектів, що підтримуються позиками міжнародних фінансових організацій.
Відповідальний: департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ (Мамишев А. В.).
 
 
Дата засідання − 10 лютого 2015 року
 
7. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, спрямованих на розвиток рибного господарства.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я., за участю територіальних управлінь.
 
8. Звіт про результати аналізу використання коштів державного бюджету та коштів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, спрямованих на забезпечення екстреної медичної допомоги у Волинській та Рівненській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Піхоцький В. Ф.
 
9. Інформація щодо виконання Державного бюджету України за 2014 рік.
Відповідальний: департамент з питань бюджетної політики (Тесленко О. І.).
 
 
Дата засідання − 24 лютого 2015 року
 
10. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
11. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній інспекції ядерного регулювання України на забезпечення державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М., за участю територіальних управлінь.
 
12. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я., за участю територіальних управлінь.
 
13. Звіт про результати аналізу стану виконання рекомендацій Міжнародного координованого аудиту Чорнобильського фонду "Укриття".
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я.
 
14. Звіт про результати аудиту надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні.
Відповідальний: департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ (Мамишев А. В.)
 
15. Звіт про результати перевірки стану справляння і дієвості контролю за надходженням плати за користування надрами до Державного бюджету України.
Відповідальний: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), за участю територіальних управлінь.
 
16. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам м. Києва та Київської області на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П. П.
 
 
Дата засідання − 10 березня 2015 року
 
17. Звіт про результати аудиту використання бюджетних коштів, виділених Службі безпеки України.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
18. Звіт про результати аналізу поточної інформації щодо заходів, вжитих Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за наслідками аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення функціонування державної системи зв'язку та захисту інформації.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М.
 
19. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, у тому числі отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я.
 
20. Звіт про результати аудиту використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
 
21. Звіт про результати аналізу ефективності використання коштів Державного бюджету України центральними органами виконавчої влади на наукову діяльність та підготовку наукових кадрів за результатами контрольних заходів, проведених Рахунковою палатою у 2013−2014 роках.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.).
 
22. Звіт про результати аналізу стану планування та проведення перевірок органами державної фіскальної служби щодо додержання вимог податкового законодавства юридичними особами.
Відповідальний: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), за участю територіальних управлінь.
 
23. Звіт про результати аналізу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам Вінницької та Чернівецької областей, на надання послуг із соціального обслуговування людей похилого віку.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
 
 
Дата засідання − 24 березня 2015 року
 
24. Звіт про результати аудиту ефективності використання Державною прикордонною службою України бюджетних коштів на матеріально-технічне забезпечення та утримання її особового складу.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
25. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на здійснення державного регулювання діяльності у сфері енергетики.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М., за участю територіальних управлінь.
 
26. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2014 році на соціальний захист ветеранів війни.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., за участю територіальних управлінь.
 
27. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на бібліотечну справу.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
28. Звіт про результати аналізу формування та проведення видатків на функціонування комунальних закладів дошкільної освіти.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
 
29. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на підготовку кадрів для морської галузі вищими навчальними закладами Одеської області.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), начальник територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Мирошніков А. М.

 

ІІ квартал

Дата засідання − 14 квітня 2015 року
 
30. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на державну систему спеціального зв'язку та захисту інформації, а також на заходи із забезпечення національної безпеки.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М., за участю територіальних управлінь.
 
31. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності Міністерства охорони здоров'я України.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В.
 
32. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Військово-медичному клінічному центру Північного регіону на медичне лікування особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І., територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (Сіваченко О. О.).
 
33. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету, виділених на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., за участю територіальних управлінь.
 
24. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2014 рік.
Відповідальний: департамент з питань бюджетної політики (Тесленко О. І.).
 
 
Дата засідання − 28 квітня 2015 року
 
35. Звіт про результати аудиту стану реалізації проекту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень» за фінансування коштами позик Міжнародного банку реконструкцій та розвитку.
Відповідальний: департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ (Мамишев А. В.)
 
36. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
37. Звіт про результати аналізу Звіту Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства у 2014 році.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В. П.
 
38. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській та Запорізькій областях на забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., начальник територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях Куценко Л. В.
 
39. Звіт Рахункової палати України за 2014 рік.
Відповідальні: Заступник Голови Рахункової палати Яременко О. С., начальник управління стандартів, аналітики та розвитку Шах Г. А.
 
 
Дата засідання − 12 травня 2015 року
 
40. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на здійснення заходів щодо забезпечення захисту прав та інтересів держави під час урегулювання спорів закордонними юрисдикційними органами.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
41. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення заходів щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
 
42. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених регіональним управлінням Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві та у Київській області на медичне забезпечення працівників, осіб рядового та начальницького складу.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І. начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П. П.
 
43. Звіт про результати перевірки стану виконання територіальними органами державної фіскальної служби у Житомирській та Чернівецькій областях повноважень щодо забезпечення повноти і своєчасності сплати суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів з товарів, ввезених на митну територію України.
Відповідальні: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях
 
 
Дата засідання − 26 травня 2015 року
 
44. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2014 році.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я., за участю територіальних управлінь.
 
45. Звіт про результати аналізу звіту Фонду державного майна України за 2014 рік.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М.
 
46. Звіт про результати аудиту адміністрування Міністерством закордонних справ України коштів, отриманих за вчинення консульських дій.
Відповідальний: департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ (Мамишев А. В.), за участю територіальних управлінь.
 
47. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
48. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перший квартал 2015 року.
Відповідальний: департамент за питань бюджетної політики (Тесленко О. І.).
 
 
Дата засідання − 9 червня 2015 року
 
49. Звіт про результати виконання Міністерством оборони України рекомендацій Колегії Рахункової палати за результатами розгляду "Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України".
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
50. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету у 2014 році на виплату щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., за участю територіальних управлінь.
 
51. Звіт про результати аудиту формування та проведення видатків, спрямованих на навчання дітей у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів і ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Відповідальний: головний контролер − директордепартаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
 
52. Звіт про результати перевірки обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного податку з бензину моторного для автомобілів.
Відповідальний: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), за участю територіальних управлінь.
 
53. Звіт про результати аудиту виконання рекомендацій Рахункової палати щодо захисту від забруднення вод басейну річки Західний Буг.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я., начальник територіального управління по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Піхоцький В. Ф.
 
 
Дата засідання − 23 червня 2015 року
 
54. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М.
 
55. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Державній службі України з надзвичайних ситуацій на підготовку кадрів у сфері цивільного захисту.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
56. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення діяльності сил цивільного захисту в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І., начальник територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Мирошніков А. М.
 
57. Звіт про результати аналізу використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності органів державного управління у 2013−2014 роках.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В.
 
58. Звіт про результати перевірки обґрунтованості надання та законності застосування пільг з податку на прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Відповідальний: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), за участю територіальних управлінь.

 

ІІІ квартал

Розділ І. Питання, які підлягають обов'язковому розгляду

 
Дата засідання − 14 липня 2015 року
 
59. Звіт результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на заходи із створення власного виробництва ядерного палива.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М., за участю територіальних управлінь.
 
60. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у 2013−2014 роках на охорону довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я., за участю територіальних управлінь.
 
61. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., за участю територіальних управлінь.
 
62. Звіт про результати аналізу здійснення територіальними органами Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській та Запорізькій областях контролю за повнотою нарахування і своєчасністю сплати до державного бюджету податку на додану вартість та акцизного податку з товарів, ввезених на митну територію України.
Відповідальні: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), начальник територіального управління Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях Куценко Л. В.
 
 
Дата засідання − 28 липня 2015 року
 
63. Звіт про результати аудиту річної фінансової та бюджетної звітності Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань АПК, природоохоронної діяльності та надзвичайних ситуацій Шулежко М. Я.
 
64. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених для надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю із застосуванням замісної ниркової терапії.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
65. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., начальник територіального управління по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях Піхоцький В. Ф.
 
66. Звіт про результати аудиту використання у Харківській та Сумській областях коштів державного бюджету на надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для оплати житлово-комунальних послуг, придбання палива, послуг зв'язку та транспортних послуг.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., територіальне управління Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (Лебедєв О. І.).
 
 
Дата засідання − 11 серпня 2015 року
 
67. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
68. Звіт про результати аналізу фінансування та виконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні.
Відповідальний: департамент з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ (Мамишев А. В.).
 
69. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, спрямованої на здійснення заходів з енергозбереження щодо заміщення та скорочення споживання природного газу.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
 
70. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державному комітету телебачення і радіомовлення України на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews".
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
71. Звіт про результати аналізу формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В. П.
 
 
Дата засідання − 25 серпня 2015 року
 
72. Звіт про результати аудиту ефективності виконання завдань і функцій Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М., за участю територіальних управлінь.
 
73. Звіт про результати перевірки використання бюджетних коштів, виділених на здійснення діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І., за участю територіальних управлінь.
 
74. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на одноразову виплату жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., за участю територіальних управлінь.
 
75. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених міському бюджету міста Києва на виконання функцій столиці.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., начальник територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях Миколенко П. П.
 
76. Звіт про результати перевірки дотримання вимог законодавства у сфері державних закупівель при використанні коштів Державного бюджету України установами і організаціями Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань правового забезпечення Пилипенко В. П., начальник територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях Мирошніков А. М.
 
77. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2015 року.
Відповідальний: департамент за питань бюджетної політики (Тесленко О. І.).
 
 
Дата засідання − 8 вересня 2015 року
 
78. Звіт про результати аудиту використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення охорони державних органів та посадових осіб.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань оборони та правоохоронної діяльності Невідомий В. І.
 
79. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук України на підготовку наукових кадрів.
Відповідальний: департамент з питань науки та гуманітарної сфери (Куйбіда Т. Я.), за участю територіальних управлінь.
 
80. Звіт про результати аналізу формування та проведення видатків, спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, у комунальних закладах освіти.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Самусь Г. Ю., за участю територіальних управлінь.
 
81. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Житомирської та Кіровоградської областей на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною".
Відповідальні: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В., територіальне управління Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
 
82. Звіт про результати аналізу стану та обґрунтованості надання податкових пільг суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва альтернативних видів палива.
Відповідальний: департамент з питань доходів бюджету (Огонь Ц. Г.), за участю територіальних управлінь.
 
 
Дата засідання − 22 вересня 2015 року
 
83. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Центральною виборчою комісією.
Відповідальна: головний контролер − директор департаменту з питань соціальної політики Вітковська Л. В.
 
84. Звіт про результати перевірки стану реалізації рекомендацій Рахункової палати з усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на будівництво та реконструкцію ліній електропередач.
Відповідальний: головний контролер − директор департаменту з питань промисловості, виробничої інфраструктури та державної власності Заремба І. М.
 
85. Висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".
Відповідальний: департамент за питань бюджетної політики (Тесленко О. І.).
 
  
 

План роботи Рахункової палати
на ІV квартал 2015 року

 
Дата засідання − 13 жовтня 2015 року
 
1. Звіт про результати перевірки виконання кошторису Національного банку України за 2014 рік.
Відповідальний: Член Рахункової палати Пилипенко В. П.
 
2. Звіт про результати аудиту річної фінансової та бюджетної звітності центрального апарату Міністерства екології та природних ресурсів України.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
3. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у Дніпропетровській області на реалізацію заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
4. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
5. Звіт про результати перевірки Міжрегіонального головного управління ДФС − Центрального офісу з обслуговування великих платників в частині планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і своєчасністю сплати податкових надходжень до державного бюджету.
Відповідальний: Член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
6. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2015 року в частині надходжень.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Магута Р. М.
 
 
Дата засідання − 27 жовтня 2015 року
 
7. Звіт про результати аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву в 2014 році та І півріччі 2015 року.
Відповідальний: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
8. Звіт про результати аудиту ефективності виконання Міністерством інфраструктури України повноважень з управління стратегічними об'єктами державної власності, які закріплені за Державним підприємством "Адміністрація морських портів України.
Відповідальний: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
9. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.
Відповідальний: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
10. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Закарпатської області.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
 
Дата засідання − 10 листопада 2015 року
 
11. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання проекту реабілітації гідроелектростанцій.
Відповідальний: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
12. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на здійснення правосуддя апеляційними господарськими та місцевими господарськими судами.
Відповідальний: Член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
13. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на ведення лісового та мисливського господарства, охорону і захист лісів у лісовому фонді в Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
14. Висновок щодо виконання Державного бюджету України за дев'ять місяців 2015 року.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Магута Р. М.
 
 
Дата засідання − 24 листопада 2015 року
 
15. Звіт про результати аудиту державного та гарантованого державою боргу у 2014 році та аналізу тенденцій у 2015 році.
Відповідальний: Член Рахункової палати Пилипенко В. П.
 
16. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
17. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини.
Відповідальний: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
18. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.
Відповідальний: Член Рахункової палати Самусь Г. Ю.
 
19. Звіт про результати перевірки обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
Відповідальний: Член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
20. Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "Костянтинівський державний хімічний завод".
Відповідальні: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
21. Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених на розвиток рибного господарства в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Відповідальні: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
22. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.
Відповідальні: Член Рахункової палати Самусь Г. Ю.
 
 
Дата засідання − 1 грудня 2015 року
 
23. Звіт про результати аудиту державного підприємства «Укркосмос» з питань ефективності використання і розпорядження державним майном, виконання державних замовлень у сфері космічної галузі і реалізації інвестиційних проектів за рахунок залучених під державні гарантії кредитних ресурсів .
Відповідальний: Член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
24. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення діяльності Державної казначейської служби України.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
25. Звіт про результати фінансового аудиту державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-західна залізниця».
Відповідальний: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
26. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
27. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на наукову діяльність у сфері освіти.
Відповідальний: Член Рахункової палати Заремба І. М.
 
28. Звіт про результати аналізу стану виконання повноважень органами виконавчої влади щодо повноти обліку платників податків.
Відповідальний: Член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
29. Звіт про результати аналізу стану державних закупівель в Україні у 2014 та поточному роках.
Відповідальний: Член Рахункової палати Пилипенко В. П.
 
 
Дата засідання − 15 грудня 2015 року
 
30. Звіт про результати аудиту ефективності системи надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України платних послуг.
Відповідальний: Член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
31. Звіт про результати аудиту Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
32. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремим категоріям громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення.
Відповідальна: Член Рахункової палати Шулежко М. Я.
 
33. Звіт про результати аудиту витрачання коштів Державного бюджету України на функціонування системи фінансового моніторингу України.
Відповідальний: Член Рахункової палати Пилипенко В. П.
 
34. Звіт про результати аналізу формування та проведення видатків на забезпечення діяльності комунальних закладів професійно-технічної освіти.
Відповідальний: Член Рахункової палати Самусь Г. Ю.